• NADA kursus i Kenya

  NADA kursus i Kenya

 • NADA efter naturkatastrofe i Haiti

  NADA efter naturkatastrofe i Haiti

 • Mange børn modtager NADA som krise- og katastrofebehandling

  Mange børn modtager NADA som krise- og katastrofebehandling

 • NADA kan gives her og nu

  NADA kan gives her og nu

 • NADA-behandling til hjemløse i Budapest

  NADA-behandling til hjemløse i Budapest

 • Kontaktnetværket for unge i Brøndby kommune

  Kontaktnetværket for unge i Brøndby kommune

 • NADA på værested i Grønland

  NADA på værested i Grønland

 • Piloter får NADA mellem flyvninger under tyfonerne i 2013

  Piloter får NADA mellem flyvninger under tyfonerne i 2013

 • NADA i værestedet

  NADA i værestedet

 • Bruger på Lindevangen træner med sin kontaktperson

  Bruger på Lindevangen træner med sin kontaktperson

Nyt NADA-tilbud i Silkeborg

Nyt NADA-tilbud i Silkeborg

“NADA for alle” er godt i gang i Silkeborg. Omkring 20 NADA-behandlere er gået sammen om et tilbud til borgerne, hvor man tilbyder NADA i gruppe for kr. 25 pr. gang. Mandag den 16. februar åbner NADA Silkeborg dørerne i Estrupsgade 4, st. (indgang gennem porten i Skolegade). Her vil man mandag og torsdag fra(…)

Læs mere

Artikel om NADA i OCD-Nyt

Artikel om NADA i OCD-Nyt

I det seneste nummer af OCD-Nyt (3-14) har Stig Andersen skrevet en artikel om NADA. “Øreakupunktur kan støtte behandlingen” kan læses her, og bringes med tilladelse af Stig Andersen og OCD foreningen.

Læs mere

International NADA-konference i Oslo

International NADA-konference i Oslo

Næste NADA-konference i Europa afholdes i Norge (Oslo): d. 29-30 Maj 2015. Konferenceprogram og indhold er under udarbejdelse (november 2014). Konferencen vil have oplægsholdere fra flere lande udenfor Europa. Herunder Indien, Phillippinerne og USA. Se programmet for konferencen her. Du kan tilmelde og registrere dig til konferencen her: http://us9.campaign-archive2.com/?u=0f5dfc1062eb6bb526887bb51&id=3345e9a2cf&e Hold dig også orienteret hos NADA-Norge(…)

Læs mere

Pilotprojekt om røgreduktion og mental sundhed

Pilotprojekt om røgreduktion og mental sundhed

Københavns Kommune har netop lavet et pilotprojekt med 16 ugers forløb med rygestop sammen med undervisning, NADA og coaching for borgere med psykosociale problemer. Kommunen har en vision om, at København skal være røgfrit i 2025. Idrætshuset på Nørrebro indgår i dette projekt, hvor Manja Jurkowsky længe har haft et NADA-tilbud til borgerne. Der skal være(…)

Læs mere

Hjemløse i København får NADA

Hjemløse i København får NADA

Hjemløseenheden i Københavns Kommune under Socialforvaltningen står bag et gratis tilbud om NADA til hjemløse to gange om ugen. I foråret 2014 startede hjemløseenheden flere nye tiltag med NADA. Det blev nu muligt at få NADA på gadeplan, i et værested og der er desuden oprettet en kvindegruppe. Efterfølgende er NADA også blevet et tilbud(…)

Læs mere

Beboere giver NADA i socialt boligbyggeri

Beboere giver NADA i socialt boligbyggeri

  NADA-træner Lena Moe står bag NADA-initiativ i socialt boligbyggeri, hvor beboerne selv står for tilbuddet. Ladegårdsparken i Holbæk er et boligområde med omkring 900 boliger. I samme boligselskab og i direkte tilknytning til Ladegårdsparken ligger to andre bebyggelser, som tilsammen har ca. 800 boliger. Ladegårdsparken er blevet registreret som ”ghettoområde” og fået Landsbyggefond penge(…)

Læs mere

Socialstyrelsen fremhæver NADA

Socialstyrelsen fremhæver NADA

Socialstyrelsen søsatte i 2012-2013 en kampagne omkring medicin-edukation. Styrelsen lavede blandt meget andet et inspirationskatalog, hvor man på side 3 kan læse om NADA´s rolle i forbindelse med komplementære strategier ved medicin-edukation. Det er tanken at hjælpe borgerne til en bedre håndtering af deres medicin. Hele inspirationskataloget kan bestilles hos Socialstyrelsen. Her er Socialstyrelsens korte(…)

Læs mere

Sundhedsordning og personaletrivsel i Ålborg

Sundhedsordning og personaletrivsel i Ålborg

NADA bruges til både borgere og personale i Ålborg. På Fagcenter for Autisme og ADHD har Sandy Staal Nielsen og Rikke Eriksen i mere end et år givet NADA på arbejdspladsen for at sænke sygefravær. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Nu er Steen Pilgaard Engelbrechtsen på Kraftværket i Ålborg begyndt at tilbyde ansatte NADA som(…)

Læs mere

SoSu-klubber under FOA behandler eksamensangst

SoSu-klubber under FOA behandler eksamensangst

SoSu-klubben under FOA i Århus står bag banebrydende indsats. De startede for to år siden med at tilbyde NADA-kursus til medlemmerne. I 2014 vil der alene i Århus være 234 medlemmer, som kan bruge NADA. Nu følger Ålborg, Odense, Roskilde, Silkeborg og måske Esbjerg efter. I Århus har dette ind til videre medført initiativer med(…)

Læs mere