• NADA kursus i Kenya

  NADA kursus i Kenya

 • NADA efter naturkatastrofe i Haiti

  NADA efter naturkatastrofe i Haiti

 • Mange børn modtager NADA som krise- og katastrofebehandling

  Mange børn modtager NADA som krise- og katastrofebehandling

 • NADA kan gives her og nu

  NADA kan gives her og nu

 • NADA-behandling til hjemløse i Budapest

  NADA-behandling til hjemløse i Budapest

 • Kontaktnetværket for unge i Brøndby kommune

  Kontaktnetværket for unge i Brøndby kommune

 • NADA på værested i Grønland

  NADA på værested i Grønland

 • Piloter får NADA mellem flyvninger under tyfonerne i 2013

  Piloter får NADA mellem flyvninger under tyfonerne i 2013

 • NADA i værestedet

  NADA i værestedet

 • Bruger på Lindevangen træner med sin kontaktperson

  Bruger på Lindevangen træner med sin kontaktperson

International NADA-konference i Oslo

International NADA-konference i Oslo

Næste NADA-konference i Europa afholdes i Norge (Oslo): d. 29-31 Maj 2015. Konferenceprogram og indhold er under udarbejdelse (september 2014). Konferencen vil have oplægsholdere fra flere lande udenfor Europa. Herunder Indien, Phillippinerne og USA. Forventet pris kr. 4200. Flere informationer vil blive lagt ud på NADA-Norges hjemmeside i løbet af efteråret. Hold dig orienteret hos(…)

Læs mere

Pilotprojekt om røgreduktion og mental sundhed

Pilotprojekt om røgreduktion og mental sundhed

Københavns Kommune har netop lavet et pilotprojekt med 16 ugers forløb med rygestop sammen med undervisning, NADA og coaching for borgere med psykosociale problemer. Kommunen har en vision om, at København skal være røgfrit i 2025. Idrætshuset på Nørrebro indgår i dette projekt, hvor Manja Jurkowsky længe har haft et NADA-tilbud til borgerne. Der skal være(…)

Læs mere

Hjemløse får NADA

Hjemløse får NADA

Hjemløseenheden i Københavns Kommune under Socialforvaltningen står bag et gratis tilbud om NADA til hjemløse to gange om ugen. I foråret 2014 startede hjemløseenheden flere nye tiltag med NADA. Det blev nu muligt at få NADA på gadeplan, i et værested og der er desuden oprettet en kvindegruppe. Efterfølgende er NADA også blevet et tilbud(…)

Læs mere

Beboere giver NADA i socialt boligbyggeri

Beboere giver NADA i socialt boligbyggeri

  NADA-træner Lena Moe står bag NADA-initiativ i socialt boligbyggeri, hvor beboerne selv står for tilbuddet. Ladegårdsparken i Holbæk er et boligområde med omkring 900 boliger. I samme boligselskab og i direkte tilknytning til Ladegårdsparken ligger to andre bebyggelser, som tilsammen har ca. 800 boliger. Ladegårdsparken er blevet registreret som ”ghettoområde” og fået Landsbyggefond penge(…)

Læs mere

Socialstyrelsen fremhæver NADA

Socialstyrelsen fremhæver NADA

Socialstyrelsen søsatte i 2012-2013 en kampagne omkring medicin-edukation. Styrelsen lavede blandt meget andet et inspirationskatalog, hvor man på side 3 kan læse om NADA´s rolle i forbindelse med komplementære strategier ved medicin-edukation. Det er tanken at hjælpe borgerne til en bedre håndtering af deres medicin. Hele inspirationskataloget kan bestilles hos Socialstyrelsen. Her er Socialstyrelsens korte(…)

Læs mere

Sundhedsordning og personaletrivsel i Ålborg

Sundhedsordning og personaletrivsel i Ålborg

NADA bruges til både borgere og personale i Ålborg. På Fagcenter for Autisme og ADHD har Sandy Staal Nielsen og Rikke Eriksen i mere end et år givet NADA på arbejdspladsen for at sænke sygefravær. Tilbagemeldingerne har været meget positive. Nu er Steen Pilgaard Engelbrechtsen på Kraftværket i Ålborg begyndt at tilbyde ansatte NADA som(…)

Læs mere

SoSu-klubber under FOA behandler eksamensangst

SoSu-klubber under FOA behandler eksamensangst

SoSu-klubben under FOA i Århus står bag banebrydende indsats. De startede for to år siden med at tilbyde NADA-kursus til medlemmerne. I 2014 vil der alene i Århus være 234 medlemmer, som kan bruge NADA. Nu følger Ålborg, Odense, Roskilde, Silkeborg og måske Esbjerg efter. I Århus har dette ind til videre medført initiativer med(…)

Læs mere

NADA under 9/11

NADA under 9/11

NADA blev brugt mange steder i New York i dagene efter WTC katastrofen. Mere end 3000 behandlinger og deres effekt blev dokumenteret. Sct. Vincent Hospital var som nabo til WTC det største NADA-behandlingssted. I de efterfølgende 10 år kunne eksempelvis brandmænd modtage NADA her. Laura Cooley har lavet en 18 min. dokumentarfilm om begivenhederne med(…)

Læs mere

TCM, NADA og ADHD

TCM, NADA og ADHD

Ny artikel om ADHD skrevet af den Amerikanske akupunktør Greg Golden, som har trænet og arbejdet på Lincoln Recovery Center. Artiklen blev oprindelig bragt i Publisher American Acupuncturist i 2012. NADA-UK har fået lov af Greg Golden til at bringe artiklen, som vi linker til. Læs artiklen.

Læs mere