Published On: 8. april 2021|Categories: Forsidebanner, Nyheder, Opslagstavlen|

Vi kan nu igen afholde NADA-kurser!

Vær opmærksom på, at du skal fremvise en negativ coronatest eller dokumentation for afsluttet vaccination for at kunne deltage (dette gælder foreløbig frem til 1. september 2021). 

Desuden er vores retningslinjer vedrørende udførelse af NADA samt kursusafholdelse stadig gældende. Læs mere her om nedenfor.

Vi kan heldigvis udføre NADA på forsvarlig vis til glæde for de mange, som søger styrke og mental sundhed.

Ændringer i gældende praksis kan naturligvis komme på tale. Hold derfor øje med de aktuelle regler og anbefalinger fra myndighederne.

Nedenstående er derfor beregnet til at arbejde sikkert også, når det er tilladt at udføre NADA.

NADA-Danmark har udarbejdet strategier, så det er muligt såvel at udføre NADA samt afholde kursus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer og krav.

NADA-Danmarks anbefalinger og retningslinjer kan læses her. Det er muligt at give NADA på forsvarlig vis, hvilket der i høj grad er brug for ikke mindst i en tid med corona. Dette gælder også, hvis NADA gives på klinikker, i grupper, NADA-caféer eller i mere private sammenhænge. Hvis NADA gives på en arbejdsplads, fastlægger ledelsen rammerne, som bør skrives ind i den eksisterende formålsbeskrivelse. Der er dog fremgangsmåder, som man bør – og nogle som man skal – overholde.

Vi har en poster med retningslinjer for sikker NADA-udførelse, som kan hænge i NADA-rummet. Hent den her.

Det er naturligvis stadig en ide at oplære bekendte eller klienter i at anvende magnetiske ørekugler, selvom det ikke kan erstatte NADA. Se mere.

NADA-kurser

NADA-Danmark har allerede i juni ændret den praktiske undervisning mht. at begrænse fysisk kontakt for at kunne opfylde anbefalinger og krav fra SST med hensyn til sikkerhed. Kursisterne lærer således en arbejdsform, som også i fremtiden vil sikre en høj standard i NADA-udøvelsen mht. sikkerhed og hygiejne. Vi anvender eksempelvis videoinstruktion, og kursisterne vil udelukkende have den samme makker under de praktiske øvelser, som vil udføres med mundbind, så længe dette anbefales eller påbydes (fra 15 juni 2021 er brug af værnemidler nu ikke længere et krav). Dette gælder også, når man færdes uden for undervisningslokalet eller ved servering af mad. Institutioner, som ønsker et NADA-kursus lokalt, vil modtage en mere udførlig beskrivelse vedrørende rammer og kursusafholdelse. Har institutionen særlige anbefalinger eller krav til udførelse af NADA, støtter vi naturligvis op om dette.

Seneste nyt

Arkiv

Kategorier