Michael Smith in memoriam

Prof. Michael Smith sov ind i sit hjem i New York d. 24. december efter længere tids sygdom. Michael Smith blev 74 år. Verden har dermed mistet en markant personlighed, som siden 1970 har haft stor betydning for mange mennesker verden over. Michael Smith blev i 1969 ansat som psykiater ved Lincoln Hospital i South Bronx i New York, hvor han grundlagde NADA allerede i 1974. Men Michael Smith var også en enestående humanist, tænker, forfatter, læge, akupunktør, borgerrettighedsaktivist og utrættelig forkæmper for især de svageste i samfundet. Michael Smith var en læge, der for alvor levede op til sit lægeløfte.

NADA voksede i de tidlige 1970´ere ud af borgerrettighedsgruppers ønske om stoffri behandling, som et réelt alternativ til metadon. Grupper som Black Panthers og Young Lords var med til at besætte Lincoln Hospital og kræve, hvad de kaldte for “The People´s Program” – dvs. behandling af afhængighed på borgernes præmisser med udgangspunkt i recovery og empowerment fremfor kun at anvende metadon som substitution. Det var Michael Smith – der mere end nogen anden – skabte et nyt paradigme, hvor øreakupunktur som standardiseret metode blev et aktivt terapeutisk recoveryredskab. I 1984 blev foreningen National Acupuncture Detoxification Association skabt, og NADA spredte sig gradvist til alle kontinenter og talrige specialer fra behandling af afhængighed til krise og traumeterapi. Fra kriminalforsorg og domstole til personlig udvikling. Fra professionelle behandlere til en metode, som alle kunne anvende. NADA blev et paradigmeskift, som flyttede fokus fra symptombehandling til borgerens egne kompetencer. Michael Smith beskrev NADA som en fødselshjælper for borgerens egne indre ressourcer. NADA spillede derfor også en stor rolle i udviklingen af metoder som “Working Class Acupuncture”, hvor borgere for symbolsk betaling eller måske slet ingen kan modtage hjælp.

Michael Smith arbejdede hele sit liv for de svageste i samfundet. Han valgte i 1969 at flytte fra Californien og fra en lovende lægekarriere til et lavstatusområde som South Bronx for at arbejde på et Lincoln Hospital. Det er typisk for Michael Smith, at han som militærlæge i Vietnam brugte han megen tid – i det skjulte – på at indsamle beretninger fra den lokale befolkning om kringens brugtalitet og de amerikanske styrkers fremfær. Siden de tidlige 1970´ere har han stået bag adskillige pamfletter, tidsskrifrer og artikler, hvor hans formål også har været at oplyse den almindelige befolkning.

Med Lincoln Recovery Center, hvor NADA blev grundlagt, skabte Michael Smith og hans medarbejdere et radikalt anderledes behandlingsprogram. NADA var fundamentet for al behandling, og klienter fik medejerskab på en måde, som ikke tidligere var set. Det er dette program, hvor fokus for Michael Smith altid var rettet mod græsrødderne og det medmenneskelige, som siden har spredt sig til alle kontinenter.

Michael Smith har været svækket de senere år, han har og ikke magtet at skrive eller rejse. Mange af os har heldigvis nået at opleve Michael Smith, som den utrættelige debattør og inspirator, han var frem til de sidste år af hans liv. Michael Smith har givet os en masse vigtige artikler og hans indflydelse har været enorm. Læs “Spirituality and the Serenity Prayer“, som var en de tekster, han satte størst pris på. Den giver et godt billede af den NADA-Spirit han om nogen var garant for. NADA samt mange mennesker jorden over vil videreføre Michael Smith´s visioner i hans ånd.

Læs også Rita Nilsens mindeord om Michael Smith.

En Memorial Service for Michael Smith fandt sted d. 24 marts i New York.