NADA og covid-19

Det er muligt at give NADA, hvilket der i høj grad er brug for ikke mindst i en tid med corona. Hvis NADA gives på en arbejdsplads, fastlægger ledelsen rammerne, som bør skrives ind i den eksisterende formålsbeskrivelse. Der er dog fremgangsmåder, som man bør – og nogle som man skal – overholde. Dette gælder også, hvis NADA gives på klinikker, i grupper, NADA-caféer eller i mere private sammenhænge.

Det er naturligvis stadig en ide at oplære bekendte eller klienter i at anvende magnetiske ørekugler, selvom det ikke kan erstatte NADA. Se mere.

Nedenfor beskrives retningslinjer for udførelse af NADA, som vil være sund fornuft og sikre god hygiejne standard også i tiden efter covid-19.

Borgerne:

Personer med symptomer på Covid-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og ømme muskler) skal ikke møde op.

Hjælp borgerne med hensigtsmæssig adfærd – f.eks. opslag på døren med enkle og klare Covid-19 forholdsregler.

Hent vores poster, som vi foreslår hænger i alle NADA-rum.

Borgeren vasker/spritter hænder ved ankomsten. Anvend ikke fælles håndklæde.

Hav sprit stationer på strategiske steder i lokalerne.

Minimer risiko for smittespredning. F.eks. skal ugeblade og lekture ikke være frit tilgængeligt, hav ikke vandkander til fælles afbenyttelse osv.

Hold afstand mellem personerne i rummet. Følg Sundhedsstyrelsens (SST) aktuelle anbefaling.

Overhold SST´s påbud mht. antal personer i samme rum.

Overhold SST´s påbud mht. rum størrelse og personantal.

Luft grundigt ud efter hver gruppeseance og afsprit/rengør relevante objekter (f.eks. armlæn på stole, strategiske håndtag mv.). Virus kan ikke undgås, men vi skal begrænse mængden af vira i et lokale.

NADA-udøveren

Vask/sprit hænderne inden NADA.

Hav alt udstyr ved hånden.

Rør ikke ved dit ansigt under udførelsen af NADA.

Gennemfør NADA hurtigt. Minimer tiden med kontakt som er tættere end 1-2 meter.

Afslut med igen at vaske eller spritte hænder.

Brug papirhåndklæde om muligt. Hav evt. dit eget håndklæde.

Værnemidler:

Handsker, masker og visir anbefales som udgangspunkt ikke. Ifølge SST. anbefales maske ved mere end 15. min. tæt øjenkontakt. SST. anbefaler maske i særlige tilfælde, hvis der er en risiko for at bringe smitte videre til andre. Det samme er tilfældet, hvis der er begrundet mistanke om Covid-19 hos en borger. Men sidstnævnte gruppe skal som allerede nævnt ikke modtage NADA, før de er symptomfri. Ønskes værnemidler kan de fås hos Wendy og Co.

Alle gældende anbefalinger fra SST skal til enhver tid følges. Vær opmærksom på at anbefalinger kan ændres og hold dig ajour mht. anbefalinger og påbud.

Gør grundig og hyppig håndvask til en rutine. Det beskytter i længere tid end sprit.

Udvis ansvarlighed og vær med til at sikre, at vi fortsat kan hjælpe de mange.