NADA og Covid-19 opdatering

Vi kan heldigvis stadig udføre NADA på forsvarlig vis til glæde for de mange, som søger styrke og mental sundhed i en tid med megen angst og stress.

NADA-Danmark har udarbejdet en strategi, så det er muligt såvel at udføre NADA samt afholde kursus i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens (SST) retningslinjer og krav. Kursisterne lærer således en arbejdsform, som også i fremtiden vil sikre en høj standard i NADA-udøvelsen mht. sikkerhed og hygiejne.

Vores hidtidige anbefalinger er derfor stadig gældende. læs dem her.

NADA-Danmark har ændrede allerede i juni den praktiske undervisning mht. at begrænse fysisk kontakt for at kunne opfylde anbefalinger og krav fra SST med hensyn til sikkerhed. Vi anvender eksempelvis videoinstruktion, og kursisterne vil udelukkende have den samme makker under de praktiske øvelser, som vil udføres med mundbind, så længe dette anbefales eller påbydes. Dette gælder også, når man færdes uden for undervisningslokalet eller ved servering af mad.

Institutioner, som ønsker et NADA-kursus lokalt, vil modtage en mere udførlig beskrivelse vedrørende rammer og kursusafholdelse. Har institutionen særlige anbefalinger eller krav til udførelse af NADA, støtter vi naturligvis op om dette.