Vi underviser igen fra 6 maj

Vær opmærksom på, at du SKAL medbringe en negativ coronatest, som er maksimal 72 timer gammel eller dokumentation for afsluttet vaccination. Vores forholdsregler vedrørende Covid-19 vil være som hidtil og opfylde Sundhedsstyrelsens gældende regler og anbefalinger (værnemidler, sprit, afstand osv.). Læs mere her.

Alt efter hvilke udmeldinger regeringen kommer med i fremtiden, kan det naturligvis komme på tale at ændre strategi og flytte kurser igen. Vi skriver ud til kursusdeltagerne, men hold alligevel venligst øje med kursusoversigten, som løbende vil blive opdateret.

Vi gør vores bedste for at finde løsninger, så de logistiske udfordringer covid-19 medfører, er til så lidt gene som muligt. Tak for jeres opbakning.