Essays og rapporter

Essays og artikler af Michael Smith

Spirituality and the Serenity Prayer“. En nøgleartikel mht.. til at forstå NADA.

“Body Wisdom”. Essay om behandling og filosofi (oktober 2013).

“The Nature of Qi“. Vigtig artikel af Michael Smith om Qi (2001).

Artikler af Alex Brumbaugh

5 nøgleartikler.

NADA-office har en række vigtige artikler og publikationer bl.a. af Michael Smith. Særlig anbefalesværdig er desuden “Some Lessons Learned vol. 1-3” af Claudia Voyles og Laura Cooley.

Hæfterne kan erhverves fra NADA-USA www.acudetox.com

DARE Project

Den årlige rapport fra et usædvanligt og interessant projekt i Myanmars jungle.

Cordillera

Rapport fra et af de voldsommere tyfoner i Cordillera, som kostede mange menneskeliv i 2013. Læs mere.