Supplerende kurser

           

KOMMENDE NYHED: NADA-fordybelseskursus.

Dette forventes at være en realitet fra 2021. Beskrivelse kommer på denne side samt i vores nyhedsbrev.

                                                             

      NADA er fundamentet

Nedenstående suppleringskursus afholdes kun på institutioner eller afdelinger, hvor den behandlingsansvarlige ledelse finder, at supplerende værktøjer er vigtigt i det daglige arbejde. Kurset henvender sig til personale, som arbejder med medicinfri behandling samt klienter med svære akutte symptomer og abstinenser. Suppleringspunkterne er kun til kortvarig akut brug og anvendes sammen med NADA.

Kurset kan skræddersyes til den enkelte afdeling. Se NADA-faglig vejledning længere nede på denne side.

Forudsætning for kurset

Det er en forudsætning, at kursisten er rutineret og sikker i at anvende NADA-metoden og være klar til at arbejde med kropspunkter. De nye punkter og teknikker, som præsenteres her, stiller større tekniske krav til kursisten end de fem basispunkter.

Desuden skal den behandlingsansvarlige ledelse mene, at det er nødvendigt at supplere NADA i det akutte arbejde. NADA skal være fast implementeret med tovholder samt vejledning i afdelingen eller institutionen. De supplerende punkter – eller rettere programmer – er kun til akut supplement af fast NADA indsats. Modtagere af supplerende punkter skal modtage fast NADA mindst to gange om ugen. For at tilrettelægge kurset skal vi modtage en liste over symptomer, som institutionen ønsker at arbejde med.

Dynamisk anvendelse af supplerende akupunkturpunkter sammen med NADA-modellen.

Det er en god ide at diskutere på arbejdspladsen om man her brug for at få flere redskaber. NADA-modellen i sig selv er normalt tilstrækkeligt som supplement til den øvrige behandling. Suppleringskurset er i højere grad et akupunkturkursus og ikke et recovery-kursus i samme grad, som NADA-programmet er det. Supleringskurset tilbydes kun institutioner eller behandlingssteder, der pga. deres målgruppe har brug for supplerende punkter.

Suppleringskurset omfatter supplerende akupunkturpunkter på kroppen samt “very-point” teknik og punktlokalisering sådan, at optimal her og nu effekt opnås straks. Kurset kan tilpasses institutionens behov hvad angår teoretisk indhold og antal punkter. Punkterne er arrangeret i effektive, sikre, enkle og dynamiske programmer, som kan anvendes sammen med NADA-protokollen ved akutte og svære tilstande. Eksempelvis ved abstinenser, svær stress eller psykiatriske symptomer, hvor den medicinske behandling ikke er tilstrækkelig.

Der undervises alle dage fra kl. 9-16 over to dage. En forenklet version af supervisionskurset kan arrangeres alt efter institutionens behov. Kontakt os for nærmere information.

Suppleringskurset erstatter det tidligere tema-kursus om søvn, angst og abstinenser. Fra 2018 afholdes dette kursus kun på behandlingssteder og institutioner, hvor ledelsen eller de behandlingsansvarlige finder, at de har behov for flere værktøjer.

Kurset er for personer med NADA-diplom, som har brug for at supplere NADA-metoden med kropspunkter til behandling af abstinenser, angst og andre svære symptomer. Kurset henvender sig især til personale, som arbejder med akutte problemer, hvor medicin ikke virker eller måske ikke ønskes. Kurset tilbydes udelukkende en personalegruppe, som har brug for supplerende redskaber i den akutte fase efter en indskrivning. Samtidig er det en forudsætning, at den behandlingsmæssige ledelse finder, at de supplerende redskaber er væsentligt for den samlede behandling.

Fokus er rettet imod angst, søvnproblemer, benzodiazepinabstinenser og abstinenser for andre afhængighedsskabende stoffer samt der lægges fokus på supplerende metoder til ADHD og depression. Kursisterne vil lære supplerende kropspunkter og metoder til netop disse problemer. Og allerede kendte punkter beskrives på andre måder og nye stikteknikker præsenteres mhp. andre virkninger. Ti supplerende punkter vil være arrangeret i enkle, effektive og sikre programmer, som supplement til NADA-modellen. Det er afgørende for effekten, at programmerne som gennemgås på kurset bruges i sin helhed.

De nye teknikker skal anvendes sammen med NADA-metoden. Kurset gennemgår nye opstillinger, som vil sikre dette. Formålet er at sikre den nødvendige Yin-styrkende behandling samtidig med, at sværere symptomer kan afhjælpes akut.

Da fokus stadig til dels er på søvn og angst indeholder kurset også en gennemgang af sove- og nervemedicin (benzodiazepiner og cyklopyrroloner) herunder abstinensbehandling og modeller for aftrapning.

Brøndby2013 036

Mark er på 6. dagen uden medicin efter at have stoppet et mangeårigt kokainmisbrug. Det er i situationer som denne, at det kan være påkrævet med supplerende akupunkturpunkter til NADA-punkterne. Peter (Mark´s kontaktperson i Netværket) får også behandling af Signe.

Nada-faglig vejledning

Faglig vejledning på NADA-metoden tilbydes til timepris overalt i landet. Timerne kan bestilles som et ad-hoc kursus med fokus på emner efter ønske og behov. Læs mere under bjælken “Faglig vejledning”.