Forebyggelse af kriminalitet

NADA anvendes i mange fængsler over det meste af verden og også i Danmark. Adskillige Danske fængsler har NADA repræsenteret i forebyggelses- og motivationsprogrammer. Eksempelvis Projekt Menneske samt Hjulsøgårdfonden i Statsfængslet Østjylland. Mange misbrugsbehandlere anvender desuden NADA-metoden i fængsler samt ambulante tilbud i Kriminalforsorgen, og flere arresthuse bruge NADA som konfliktreducerende redskab. NADA anvendes desuden i forbindelse med fodlænke.

England er det land i Europa, hvor flest fængsler anvender NADA. Men også Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Italien m. fl. bruger NADA i kriminalforsorgen.

USA har siden 1989 anvendt NADA i de såkaldte Drug Courts, hvor behandling kan vælges i stedet for fængsel. Flere programmer baseret på “restorative judgement” dukker op i disse år. Flere af disse implementerer også NADA. Se video om restorative judgement her.