Artikler og publikationer

 

Her bringes et udvalg af artikler samt rapporter fra behandlingssteder

Nyt kontrolleret studium af Kenneth Carter om NADA, som viser god effekt på livskvalitet, angst, depression og abstinenser. Læs det her.

Vigtig ny oversigtsartikel af Stuyt og Voyles. The NADA Protocol, auricular acupuncture to support patients with substance abuse and behavioral health disorders: current perspectives. Dove Press Journal, december 2016.  Læs den her. Kort video med Libby Stuyt om evidens. Se den her.

Nyt vigtigt studium viser, at NADA protokollen dæmper abstinenssymptomer og forebygger tolerance i forsøg med rotter. Se mere.

 

Netdoktor har en artikelserie om afhængighed (september 2016). Her citeres chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen for at give grønt lys for NADA i en samlet set evidensbaseret setting. Læs “NADA dæmper Uffes trang til at drikke”  samt “Øreakupunktur skiller vandene i kommunerne”
hvor Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen m. fl. citeres.

 

NADA i kriminalforsorgen.

Artikel i Fængselsfunktionæren januar 2017. Læs den her.

 

Lindevangen var blandt de første socialpsykiatriske bosteder, der implementerede NADA og reducerede forbruget af sove- og nervemedicin markant. Læs artiklen fra FOA Bladet.

 

Ryan Bemis har for NADA-USA lavet en gennemgang af studier omhandlende NADA.   R. Bemis.

 

Artikler om humanitær indsats og krisehjælp findes under bjælken “NADA”/”krise- og humanitær hjælp”.

Læs iøvrigt “Dokumentation” samt “Litteraturlisten” i samme bjælke ovenfor.

 

NADA Tysklands artikelkompendium med 130 sider artikler og dokumentation kan læses her.

 

Nye tyske artikler om NADA, stress, traumebehandling og angst:

Tom Ots; Das NADA-protokoll in Sucht und psyche (tysk/engelst). Januar 2017.

Ralph Raben; Stress, Angst und Trauma – Wie hilft das NADA-Protokoll?

 

Videoer fra NADA-konferencen i maj 2015 i Oslo kan ses via denne hjemmeside. Se under bjælken “konferencer “Konferencen”

Der er også en oversigt med videoer fra konferencen i bjælken “Vedeoer” samt her.

 

NADA kan hjælpe misbrugspatienter. Rapport fra Skt. Hans Hospital afd. M er udgivet på Forskning.dk. Læs den her.

 

Publicerede artikler

 

Carter´s vigtige kontrollerede studie fra 2011 om dobbeltdiagnoser og NADA.

Carter, K. O., Olshan-Perlmutter, M., Norton, H. J. and Smith, M. O. NADA Acupuncture Prospective Trail in Patients with Substance Use Disorders and Seven Common Helath Symptoms. 2011, Medical Acupuncture Journal, 23 (3), p. 131-135.

Kontrolleret studie fra 2011 fra psykiatrisk afd. i Carolina. Dobbeltdiagnosepatienter behandles I to grupper. Kontrolgruppen får social aktivering medens behandlingsgruppen modtager NADA i gruppe i 45 minutter. Der gives behandling 20 gange i løbet af en måned. Begge grupper svarer på same spørgeskema efter hver session. Målet er at beskrive den umiddelbare effect af NADA. Der scores på følgende symptomer: Stoftrang, angst, despression, koncentrationsevne, smerter, energiniveau og vrede. I forsøger analyseres mere end 3400 skemaer, som viser en significant forbedring på samtlige parameter I NADA-gruppens favør. Forbedringerne ligger fra 33-42%.  Carter.

 

Libby Stuyt´s studie om NADA-metoden som supplement ved borderline patienter.

Det kontrollerede studie er en beskrivelse af et 90 dages program på psykiatrisk af deling i Colorado om borderline og afhængighed. NADA-metoden gør en forskel.

Libby Styut.

 

Stress og NADA. Ny artikel af Ralph Raben fra 2011.

R. Raben, Stages of Coping with Stress, Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 54, 4/2011     R. Raben

 

Klassisk artikel om Lincoln og opsummering af de første 15 år.

Smith og Kahn. Acupuncture Program for the Treatment of Addicted Persons. Bulletin On Narcotics, XL, 1989   Smith/Kahn

 

Studie om NADA og depression.

Nixon, M.K., Cheng, M. & Cloutier, P. An Open Trial of Auricular Acupuncture for the Treatment of Repetitive Self-injury in Depressed Adolescents. Can. Child Adolesc Psychiatric Rev., 12(1): 10-2, 2003     Nixon

 

Kontrolleret studie fra Yale University om NADA og kokain.

Avants et al. Study on Cocaine and NADA, Sham and Relaxation. Archives of Internal Medicine. Yale 2000; 160(5): 2305 – 2312    Avants

 

Gurevich´s kontrollerede studie om NADA og dobbeltdiagnose patienter.

Gurevich et al. North Shore University Hospital, Glen Cove, New York. Is Auricular Acupuncture Beneficial in the Inpatient Treatment of Substance Abusing Patients? A Pilot Study. Journal of Substance Abuse Treatment, 1996; 13(2): 165-171     Gurevich

 

Kontrolleret studie fra Yale University om NADA og kokain.

Margolin et al. Acupuncture for the Treatment of Cocaine Dependence in Methadone-Maintained Patients. American Journal of Addictions, 1993; vol. 2, no. 3.       Margolin

Margolin et al. Acupuncture and spirituality-focused group therapy for the treatment of HIV-positive drug users: a preliminary study.

 

Studie fra den Svenske Kriminalforsorg.

Denne undersøgelse viser bl.a. et fald i niveauet af stresshormonet kortisol hos indsatte, der modtager NADA.

Berman & Lundberg . Auricular Acupuncture in Prison Psychiatric Units: A Pilot Sudy”, Acta Psychiatrica Scandinavia 2002:106 (suppl. 412);152-157). Berman/Lundberg

 

NADA virker på svære hedeturer samt stress og støtter recovery-proces under cancersygdom

Nyt studie omkring hedeture, brystcancer og NADA af Beverley de Valois, PhD LicAc FBAcC     de Valois abstract

Valois, B. and Degun, T. Using the NADA Protocol to Improve Wellbeing for Prostate Cancer Survivors. European Journal of Oriental Medicine, 2014. Læs hele artiklen.

 

ADHD, TCM og NADA

Artikel af Greg Golden, som har trænet og arbejdet på Lincoln Recovery Center. Artiklen blev oprindelig bragt i Publisher American Acupuncturist i 2012. NADA-UK har fået tilladelse til at bringe Greg´s artikel.

 

Artikel om ADHD og ørekugler til børn af Ruth Ackerman (Ph. D, L.C.S.W.). Læs her.

 

 Tobak

Andre artikler og rapporter

 

Artikel om NADA-arbejde fra Kenyanske fængsler af Megan Yarberry

Læs den originale artikel i Journal of Chinese Medicine (Number 97 • October 2011)   Megan Yarberry

 

The Successful Use of Auricular Acupuncture in the Supported Withdrawal and Detoxification of Substance Abusers af Simon Fidler      En rapport fra Sct. Paul´s Hospital, Winchester, UK.

 

An Evaluation of an Acupuncture Program for Drug Treatment in San Diego County af Jack Miller    San Diego

 

Kort oversigtsartikel om akupunktur og afhængighed

Acupuncture Treatment for Chemical Dependency – An Overview by Ricardo B. Serrano, DAc, MH, ADS   Serrano

 

Evaluering af NADA i socialpsykiatri og misbrugsbehandling i Fredensborg Kommune, 2012-13

Vigtig rapport om implementering af NADA.     Rapport af Rie Freja Ørnemark

 

Socialpsykiatri juni 2001. Originalartikel om NADA i psykiatrien af Pernille Jensen. Socialpsykiatri

 

NADA har været brugt i medicinfri behandling i Tyskland siden 1990.  

Afrusning uden brug af medicin. Erfaringer fra Tyskland siden 1990.  Sygeplejersken nr. 28, sept. 17, 2004

 

I december 2000 lavede Blå Kors i Tåstrup et projekt om NADA og alkoholbehandling

Øreakupunktur og alkoholbehandling v. Klaus Weltzer Projektleder og alkoholbehandler.

 

Foredrag ved seminar om angst for psykologer af Lars Wiinblad.                  Angst set fra psykologens synsvinkel”, Radisson Hotel d. 24 maj 2004 i København.

 

NADA-artikler i Sygeplejersken. Artiklerne der startede NADA i Danmark.

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING og ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA   af LARS WIINBLAD OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE           Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 26.    Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 32.