Supervision og kvalitetssikring

Supervision sikrer kvalitet og bedre udbytte af NADA.

Det er muligt for en institution at få supervision og vejledning på NADA-metoden. Der kan træffes aftale om forløb eller enkelte supervisionsdage overalt i landet alt efter behov. Normalt er fire timers supervision tilstrækkeligt. Det er typisk tovholderen for NADA på arbejdspladsen, der organiserer en brus-up dag eller supervision. Fra 2019 vil vi afholde enkelte fordybelsesdage, som vil fungere som vejledning og supervision for enkelte personer som eksempelvis tovholdere og andre, som ønsker sig at fordybe sig og lære mere om NADA. Disse dage vil også være en hjælp til kvalitetssikring.

Supervision og praktisk vejledning øger udbyttet af metoden og hjælper institutionen med at holde fokus og bruge metoden korrekt. Behovet opstår som regel, når man på en institution har arbejdet et halvt års tid med NADA-metoden som supplement til den øvrige behandling.

Erfaringerne har vist, at der nogle gange sniger sig misforståelser ind i praktikken, stikteknikken kan blive bliver upræcis og der er måske opstået tvivl om målsætning og hvordan punkterne og metoden bedst anvendes. Desuden er det vigtigt at have en funktionsbeskrivelse, målsætning og procedurebeskrivelse for anvendelse af NADA-metoden på arbejdspladsen. Diskussion eller revidering af disse styreredskaber er også en del af supervisionens fokus (se også “NADA i praksis”, som findes under bjælken !Implementering”. Dette afsnit henvender sig især til ledere og tovholdere med fokus på empowerment, recovery og implementering.

Vi anbefaler supervision mindst en gang om året.

 Der kan være behov for at drøfte metode og konkret fremgangsmåde. Andre har spørgsmål, der omhandler akupunktur og dennes virkning. Er der særlige fremgangsmåder til bestemte klienter eller patienter? Udnyttes metoden hensigtsmæssigt? Hvilke erfaringer har andre institutioner og behandlere? Er resultaterne tilfredsstillende eller kan de forbedres. Cases kan gennemgås. Er der eventuelt relevant nyt på området?

Spørgsmålene og behovene kan variere meget fra institution til institution. Der skal typisk sættes 3-4 timer af til supervision alt efter gruppens størrelse.

Hvis Jeres institution har brug for supervision eller work-shop, er vi til disposition. Indhent venligst et tilbud.

 

Lars laver supervision for personalet på Sct. Ann´s Corner i South Bronx, NYC.

Lars Wiinblad laver supervision for personalet på Sct. Ann´s Corner i South Bronx, NYC, som er et harm reduction program for stofafhængige borgere.

 

Sct. Ann´s Corner hjælper afhængige i bydelen med samtaler, varmestuefunktion, medicinsk førstehjælp-udstyr ved overdoser, kondomer m.m.  

Centret drives af frivilligt arbejde og en kristen organisation. NADA-metoden er en del af centrets tilbud.

 

Supervision af læge er ikke længere lovpligtigt ved NADA (se “lovgivning” under bjælken “Implementering”)

Det gælder for alle typer af akupunktur (når der kun er tale om nålebehandling uden at medikamenter eller urter injiceres), at supervision er ikke længere lovpligtig efter 1/1 2007. Akupunktur er ikke længere en lægelig behandling i Danmark.

Dette gør det kun vigtigere at få faglig supervision som ovenfor beskrevet. Desuden er det vigtigt, at man på institutioner og behandlingssteder har formålsbeskrivelser og metodebeskrivelse omkring brugen af NADA.

NADA-metoden erstatter ikke lægelig beller anden behandling, men er et supplement til denne.