Published On: 5. januar 2014|Categories: Faglige, Mental sundhed, Opslagstavlen, Socialt arbejde|

 

NADA-træner Lena Moe står bag NADA-initiativ i socialt boligbyggeri, hvor beboerne selv står for tilbuddet.

Ladegårdsparken i Holbæk er et boligområde med omkring 900 boliger. I samme boligselskab og i direkte tilknytning til Ladegårdsparken ligger to andre bebyggelser, som tilsammen har ca. 800 boliger. Ladegårdsparken er blevet registreret som ”ghettoområde” og fået Landsbyggefond penge til modernisering af bebyggelsen og sociale formål. Der er ansat boligsociale medarbejdere.

Medarbejderne har arbejdet på et sundheds-tema med tilbud om motion og NADA. Dette startede i 2013.

I forbindelse hermed blev en brochure om NADA husstandsomdelt. Brochuren skulle appellere til meget forskellige målgrupper: Stressede, misbrugere, angste og tvangsprægede mennesker, flygtninge og indvandrere samt psykisk sårbare. Brochuren lagde vægt på at det var en individuel behandling, hvor man ikke behøvede at kommunikere med gruppen, selv om man sad sammen mens man havde nålene i. Der var annonceret et møde lige før behandlingen gik i gang, hvor man kunne høre et oplæg om NADA og møde Lena Moe, som stod for NADA-behandlingen. Forløbene blev en succes.

Derfor blev der i foråret uddannet 10 personer i Ladegårdsparken hvoraf 7 er beboere i NADA-metoden. Landsbyggefondens ghetto-puljemidler gjorde dette muligt. NADA udføres i Ladegårdsparkens beboer-cafe to gange om ugen. Her er tale om frivilligt arbejde. Beboerne har udarbejdet en vagtplan, som skal fungere uafhængigt af de tre boligsociale medarbejdere. Interessen i området har været stor og spredes fra mund til øre. Desuden informerer beboerrådgiveren om tilbuddet til interesserede og mange beboere nås desuden gennem annonce i boboerbladet, som omdeles hver måned samt via husstandsomdelte bruchurer.

 

Seneste nyt

Arkiv

Kategorier