At komme sig helt eller delvis både hvad diagnose angår og socialt hvad livskvalitet angår, er en af de grundliggende beskrivelser af “Recovery”.

NADA er en recovery-model. Nålene er blot en del af redskabet. Metoden går ud på at styrke personen til at turde og kunne arbejde med sig selv og fremme de ressourcer allerede har til dette formål. NADA kan give indre ro og lindre en række symptomer (angst, stress, søvnproblemer m.m.) med samtidig hjælper metoden borgeren med at kunne mærke sig selv og arbejde med sine følelser.

NADA skal opfattes som en indre proces. Borgeren oplever gennem NADA-metoden, at han har ressourcer, som han ikke var klar over. Dette lægger grunden til at turde prøve at gøre noget nyt.

Det er vigtigt, at NADA også kobles til andre metoder samt recovery-metoder, da NADA skal opfattes som fundamentet for de øvrige tilbud. Er man bedre til at holde sammen til sig selv, tænker klarere og håndterer angst bedre, så vil man i langt højere grad profitere af samtaler, mindfulness, vejledning osv.

Det er vigtigt, at rammerne for NADA-metoden overholdes så godt som muligt. Det er ikke kun nålene, der virker i sig selv. Den efterfølgende ro og de gentagne behandlinger er afgørende for, at borgeren bliver i stand til at skabe forandringer.

Ideén med NADA er, at den skal bruges så snart behovet opstår og gerne inden andre tilbud tages i brug. Alle kan lære metoden og NADA opfordrer såvel brugere som pårørende og andre borgere til at bruge metoden.

Flere borgere i socialpsykiatrien har lært metoden.

Beboer på Lindevangen træner stikteknik på kontaktperson.

Beboer på Lindevangen træner stikteknik på kontaktperson. Beboerne kan hjælpe såvel personalet som hinanden.