Sikrer kvalitet og bedre udbytte af NADA.

Det er muligt for en institution at få vejledning på NADA-metoden. Der kan træffes aftale om forløb eller enkelte dage overalt i landet alt efter behov. Normalt er fire timers vejledning tilstrækkeligt. Programmet kan dog sammensættes efter institutionens behov.

Vejledning øger udbyttet af metoden og hjælper institutionen med at holde fokus og bruge metoden korrekt. Behovet opstår som regel, når man på en institution har arbejdet et halvt års tid med NADA-metoden som supplement til den øvrige behandling.

Erfaringerne har vist, at der nogle gange sniger sig misforståelser ind i praktikken, stikteknikken kan blive bliver upræcis og der er måske opstået tvivl om målsætning og hvordan punkterne og metoden bedst anvendes. Desuden er det vigtigt at have en funktionsbeskrivelse, målsætning og procedurebeskrivelse for anvendelse af NADA-metoden på arbejdspladsen. Diskussion eller revidering af disse styreredskaber er også en del af supervisionens fokus (se også “NADA i praksis”, som findes under bjælken “Implementering”. Dette afsnit henvender sig især til ledere og tovholdere med fokus på empowerment, recovery og implementering.

Hvis Jeres institution har brug for vejledning eller work-shop, er vi til disposition. Indhent venligst et tilbud.

Lars laver supervision for personalet på Sct. Ann´s Corner i South Bronx, NYC.

Lars Wiinblad laver faglig vejledning for personalet på Sct. Ann´s Corner i South Bronx, NYC, som er et harm reduction program for stofafhængige borgere.

 

Sct. Ann´s Corner hjælper afhængige i bydelen med samtaler, varmestuefunktion, medicinsk førstehjælp-udstyr ved overdoser, kondomer m.m.  

Centret drives af frivilligt arbejde og en kristen organisation. NADA-metoden er en del af centrets tilbud.

Supervision af læge er ikke længere lovpligtigt ved NADA (se “lovgivning” under bjælken “Implementering” samt “Vejledning for NADA”)

Det gælder for alle typer af akupunktur (når der kun er tale om nålebehandling uden at medikamenter eller urter injiceres), at supervision er ikke længere lovpligtig efter 1/1 2007. Akupunktur er ikke længere en lægelig behandling i Danmark.

Dette gør det kun vigtigere at få faglig vejledning som ovenfor beskrevet. Desuden er det vigtigt, at man på institutioner og behandlingssteder har formålsbeskrivelser og metodebeskrivelse omkring brugen af NADA.

NADA-metoden erstatter ikke lægelig beller anden behandling, men er et supplement til denne.