National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en beskyttet titel

NADA  er navnet på en forening (National Acupuncture Detoxification Association). NADA-metoden er beregnet til at bruge som supplement til en primær metode eller behandling. Eventuel betaling skal vedrøre den primære behandling og ikke NADA-metoden i sig sig selv, som blot er komplementær. Anvendes metoden udenfor denne sammenhæng eksempelvis ved socialt arbejde, skal metoden i henhold til NADA´s vedtægter have en social dimension. NADA er pr definition en “Non for Profit Treatment Organisation”. For at bruge navnet NADA i det offentlige rum herunder annoncering skal udøveren være certificeret af en af NADA´s godkendte instruktører og desuden opfylde ovenstående. NADA ønsker ikke navnet anvendt til markedsføring i kommercielle sammenhænge alene. I disse sammenhænge må klinikken anvende andre beskrivelser som f. eks. øreakupunktur i markedsføringen.

NADA-logoet kan anvendes af personer, som har NADA-diplom dvs. er blevet undervist af en certificeret underviser. Dog skal behandleren arbejde ud fra en social tilgang, da selve foreningen NADA er en “Non for Profit Treatment Organisation”. Man skal naturligvis betale for en professionel behandling af anden karakter (samtale, massage, terapi osv.), men NADA-foreningen ønsker ikke sit navn og logo brugt til at markedsføre NADA-metoden som den primære metode i en kommerciel sammenhæng. Se også NADA´s etiske codex i NADA-metoden (bilag 3.).

Kun registrerede NADA-trænere kan uddanne i NADA-metoden. I Danmark varetages den opgave af NADA-Danmark.

 

Pris på NADA-behandling

NADA er en komplementær metode og ikke en behandling i sig selv. NADA-metoden virker bedst i samspil med anden behandling. I en klinik tages der derfor pris for behandlingen f.eks. massage eller terapi, men ikke for NADA i den forstand. NADA kan her give den samlede behandling større effekt.

NADA støtter ikke, at nogle private behandlere bruger foreningen NADA´s navn til at tage et større honorar for behandling.

NADA foreslår, at man laver “Community-behandling” eller “Working Class-behandling”, hvor borgerne sidder i gruppe og betaler et symbolsk beløb. Tanken er at alle kan få hjælp i det omfang, de har behov. Behandleren får på den måde også dækket udgifter samt en timeløn.

Vi har derfor lavet vores egen liste over certificerede NADA-behandlere, som arbejder ud fra disse sociale principper.

Hvis borgeren ønsker samtale eller andet tilbud, skal behandleren naturligvis tage betaling for det.

Både private behandlere samt flere steder i social-psykiatrien er der eksempler på klippekort-ordninger, hvor borgeren køber 10 klip til f. eks. 300,00 kr. På den måde er der også råd til NADA sidst på måneden.

NADA-Danmark vil ikke sætte pris på en behandling, men vi forventer, at hvis man bruger NADA´s navn, så lever man også op til filosofien bag og NADA-Spirit. Nemlig, at alle skal kunne modtage NADA.

Under netværket “find en NADA-udøver” vil der være en række behandlere listet, som tilbyder NADA på disse præmisser.

 

NADA kan udføres overalt. Det kræver intet hvad lokaler og udstyr angår. 

NADA´s filosofi er, at alle skal kunne modtage NADA uanset økonomi.