NADA har siden 1974 været anvendt bl.a. til stress, angst og depression. Der er solid erfaring og mange studier på NADA og andre former for akupunktur ved disse tilstande. I misbrugsbehandling og psykiatrien har der længe været fokus på disse symptomer. Det er nu ikke længere kun i behandlingsregi, at NADA-metoden anvendes til stress, angst og depression.

Fordelen ved netop NADA er, at metoden er et supplement til anden behandling. Man behøver ikke udspørge eller diagnosticere borgeren. Det er muligt at skabe ofte hurtig lindring alligevel. Psykiater Kenneth Carter´s nyeste kontrollerede undersøgelse viser en lindring på omkring 38% på angst og depression efter en måneds intensiv anvendelse af NADA (se også “Litteratur og studier”) .

Stress-, angst-, sorg- og depressionsgrupper er begyndt at dukke op, men NADA som en af værktøjerne. Det kan være på jobcentre, i socialt arbejde, private behandlere, frivillige initiativer og borgergrupper, åbne NADA-caféer m.m.

Siden 1997 har NADA-metoden i stigende grad været brugt ved PTSD over det meste af verden. Det kan være til ofre for borgerkrig og naturkatastrofer, flygtninge eller traumatiserede mennesker. WTC katastrofen er et af de mere kendte eksempler. Her blev der givet flere tusinde NADA-behandlinger på Sct. Vincents det nærmeste hospital til Ground Zero. Se trailer til filmen herom.

I Danmark er flere flygtningelejre og væresteder for mennesker af anden etnisk baggrund end dansk begyndt at anvende NADA-metoden.

20130628_110524

Værestedet “Mimers brønd” i Vollsmose, Odense.

 

Der er også eksempler på, at NADA bruges i terminal pleje. NADA-metoden bruges i palliativ pleje og på hospice. Metoden er ikke primær metode til lindring af fysiske smerter, men derimod til angst, stress og den psykiske proces, der drejer sig om at om accept, at give slip og blive afklaret.

 

Fra en artikel i Guidepoints (efterår 2020) omkring NADA på Hospice Sydfyn.