Her er et udvalg af artikler og studier. Listen er langt fra komplet, men den kan være med til at give et overblik hvad angår dokumentation. Se også litteraturlisten samt oversigten på NADA-USA.

Et hurtigt overblik omkring NADA, dokumentation og evidens fås ved at læse kap. 20 i bogen NADA-metoden (udkommet januar 2018). Kapitlet kan hentes her.

NADA blev godkendt af CSAT og NIDA i USA i 2003. NADA kom på den såkaldte Tips-book liste som tip nr. 45, som er en positiv-liste over evidensbaserede metoder (læs mere her)

Nyere studier (et udvalg)

NADA i abstinensbehandling på smertecenter i Grindsted Fag og forskning 2022. Læs studiet.

Evaluering af 15 års arbejde med hedeture og nattesved hos cancerpatienter . Beverley de Valois et al. Supportive Care in Cancer, feb. 2022. Læs her.

NADA til stress efter Covid-19. Olshan-Perlmutter & Carter. NADA Ear Acupressure for Covid-19 Stress Management. J. Psychiatry Psychiatric Disorders. 2021;5(2):11-13. Læs den her.

“Back to the Future”. Ny artikel af Voyles, Carter og Cooley (2020) om NADAs begyndelse. Læs den her.

Carter, Kenneth. 2017 viser god effekt af NADA på livskvalitet, angst, depression og abstinenser samt evnen til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Studiet bygger videre på studiet nedenfor fra 2011. Læs det her.

Carter, Kenneth. 2011, NADA_Acupuncture_Prospective_Trial_In_Patients_With_Substance_Use_Disorders And_Seven Common_Health_Symptoms. Medical Acupuncture, vol. 23, n. 3, 16. Sept. 2011. viser god effekt på en række symptomer hos personer med afhængighed samt psykiatriske diagnoser. Læs K. Carters studie.

Vigtig ny oversigtsartikel af Stuyt og Voyles. The NADA Protocol, auricular acupuncture to support patients with substance abuse and behavioral health disorders: current perspectives. Dove Press Journal, december 2016.  Læs den her. Kort video med Libby Stuyt om evidens. Se den her.

NADA i rotteforsøg. Nyt vigtigt studium fra 2017 viser, at NADA protokollen dæmper abstinenssymptomer og forebygger tolerance i forsøg med rotter. Se mere.

NADA i reduktion af stress. Carter, K., & Olshan-Perlmutter, M. (2015). Impulsivity and stillness: NADA, pharmaceuticals, and psychotherapy in substance use and other DSM 5 disorders. Behavioral Sciences, 5(4), 537–546. Læs artiklen her.

Sundhedspersonale får hjælp af ørekugler ved udbrændthed, angst og stress. Ny artikel af Olshan-Perlmutter, Carter og Marx, 2020. Læs den her.

NADA og veteraner. Cronin, C & Comboy, L. Using the NADA Protocol to Treat Combat Stress-induced Insomnia. A Pilot Study. Læs den her.

Ear Acupuncture in Psychiatric Care From the Health Care Professionals’ Perspective: A Phenomenographic Analysis, Landgren, 2019 Læs studiet her.

Libby Stuyt´s studie fra 2017 om NADA-metoden som supplement ved borderline patienter.

Borderline og afhængighed. Det kontrollerede studie er en beskrivelse af et 90 dages program på psykiatrisk af deling i Colorado om borderline og afhængighed. NADA-metoden gør en forskel. Libby Styut.

Oversigtsartikel. Gerhard Litscher, 2019, Graz. MDPI Medicines. Ear Acupuncture according to the NADA. Læs den her.

NADA Tysklands artikelkompendium med 130 sider artikler og dokumentation kan læses her.

Nye tyske artikler om NADA, stress, traumebehandling og angst:

Tom Ots; Das NADA-protokoll in Sucht und psyche (tysk/engelst). Januar 2017.

Ralph Raben; Stress, Angst und Trauma – Wie hilft das NADA-Protokoll?

De første 30 år:

Nogle klassiske studier

Kontrolleret studie fra Yale University om NADA og kokain.

Avants et al. Study on Cocaine and NADA, Sham and Relaxation. Archives of Internal Medicine. Yale 2000; 160(5): 2305 – 2312    Avants

Gurevich´s kontrollerede studie om NADA og dobbeltdiagnose patienter.

Gurevich et al. North Shore University Hospital, Glen Cove, New York. Is Auricular Acupuncture Beneficial in the Inpatient Treatment of Substance Abusing Patients? A Pilot Study. Journal of Substance Abuse Treatment, 1996; 13(2): 165-171     Gurevich

Artikel om Lincoln og opsummering af de første 15 år.

Smith og Kahn. Acupuncture Program for the Treatment of Addicted Persons. Bulletin On Narcotics, XL, 1989   Smith/Kahn

Shwartz, Michael et al. The Value of Acupuncture Detoxification Programs in a Substance Abuse Treatment System, Journal of Substance Abuse Treatment, v 17, no.4, p 305-312, 1999.

Shwarts et al lavede en retrospektiv analyse af alle 12-trins-behandlinger i Boston for Yale University.

Dette var en evaluering af knap 7000 patienter. Da NADA er beregnet til at skulle fungere i et behandlingsprogram, har Shwartz valgt at sammenligne 12-trins programmer, som anvender NADA med programmer, som ikke gør det. Programmer med og uden NADA vurderes på baggrund af deres resultater over 6 måneder. NADA-programmerne havde en signifikant lavere recidivprocent for alle stofgruppers vedkommende.

Bedst resultat ses ved alkohol (37,3% tilbagefald ved programmer, som ikke bruger NADA og 10,9 ved programmer, som anvender NADA.

Andre artikler og rapporter

Carter K, Olshan-Perlmutter M. J Addict Nurs. 2015 Jan-Mar;26(1):52.

Stuyt L., Voyles C., Bursac S. The NADA Protocol – Article. Medicines 2018, 5, 20; doi:10.3390/medicines5010020

Bergdahl L, Berman AH, Haglund K. J. Psychiatr Ment Health Nurs. 2014 Mar;21(2):163-9. doi: 10.1111/jpm.12028. Epub 2012 Dec 12.

Berman & Lundberg. Auricular Acupuncture in Prison Psychiatric Units: A Pilot Sudy”, Acta Psychiatrica Scandinavia 2002:106 (suppl. 412);152-157). Denne undersøgelse viser bl.a. et fald i niveauet af stresshormonet kortisol hos indsatte, der modtager NADA. Berman/Lundberg

NADA virker på svære hedeturer samt stress og støtter recovery-proces under cancersygdom

Nyt studie omkring hedeture, brystcancer og NADA af Beverley de Valois, PhD LicAc FBAcC     de Valois abstract

Valois, B. and Degun, T. Using the NADA Protocol to Improve Wellbeing for Prostate Cancer Survivors. European Journal of Oriental Medicine, 2014. Læs hele artiklen.

NADA har været brugt i medicinfri behandling i Tyskland siden 1990.  

Afrusning uden brug af medicin. Erfaringer fra Tyskland siden 1990.  Sygeplejersken nr. 28, sept. 17, 2004

NADA-punkter dæmper abstinenser hos spædbørn. Raith et al.

 

Nålene dulmer angst

NADA ved eksamensangst. Læs artiklen i FOA Bladet.

Det socialpsykiatriske bosted Lindevangen var blandt de første socialpsykiatriske bosteder, der implementerede NADA og reducerede forbruget af sove- og nervemedicin markant. Læs artiklen fra FOA Bladet.

Netdoktor har en artikelserie om afhængighed (september 2016). Her citeres chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen for at give grønt lys for NADA i en samlet set evidensbaseret setting. Læs “NADA dæmper Uffes trang til at drikke”  samt “Øreakupunktur skiller vandene i kommunerne”
hvor Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen m. fl. citeres.

NADA-artikler i Sygeplejersken. Artiklerne der startede NADA i Danmark.

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING og ØREAKUPUNKTUR VINDER FREM I EUROPA   af LARS WIINBLAD OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE           Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 26.    Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side 32.

 

birgitte

NADA er et supplement. Samspillet mellem klient og terapeut er vigtigt. Resultaterne af NADA skal især aflæses i effekten af den samlede behandling.