NADA bruges over hele landet ved behandling af afhængighed, stoftrang og abstinenser. Såvel i privat som offentligt regi. NADA kan også anvendes i primær sektor eksempelvis på gadeplan.

NADA kan bruges til alle typer abstinenser. Bedst effekt opnås, når nålene sættes inden abstinenserne optræder. Klienten må således gerne være påvirket, når behandlingen startes. I Tyskland har man på flere behandlingssteder siden 2001 anvendt NADA som det primære redskab i medicinfri behandling.

NADA er dog ikke kun til abstinensfasen. Metoden påvirker desuden mange de andre faktorer, som dominerer den afhængige persons liv. Det kan være angst, stress, kognitive evner, evnen til at holde fokus, forebygge tilbagefald og motivation. NADA kan anvendes i alle faser af afhængigheden.

                       NADA kan anvendes på gadeplan.                         Dr. Ajandoc har siden 1985 hjulpet hjemløse i Budapest.

 

NADA bør derfor også anvendes efter abstinensbehandlingen er afsluttet og fortsætte i efterbehandling, selvhjælpsgrupper m.m.

Sct. Ann´s Corner, Bronx, NYC. Her behandles primært for abstinenser og afhængighed. Behandlingen er gratis.

Sandy på arbejde på Sct. Ann´s Corner, Bronx, NYC. Her behandles primært for abstinenser og afhængighed. Behandlingen er gratis.