NADA-metoden kan anvendes i relationsarbejdet med borgere eller klienter, som har svært ved kontakt eller for at skabe en bæredygtig relation i et pædagogisk eller terapeutisk arbejde.

Den umiddelbare oplevelse af en NADA-behandling er, at man føler ro indvendigt samtidig med, at man er opmærksom, fokuseret og kan tænke klart. NADA kan gives uden forudgående samtale og man skal ikke blotte sig hverken fysisk eller psykisk. Der er ingen behandler eller anden person, som overskrider personens grænser. Borgen oplever fred og ro uden indblanding. En tilstand mange beskriver, som en slags “helle”, hvor de kan lade op.

NADA kan tilbydes lige inden socialt samvær eller en journaloptagelse, gruppeterapi eller terapeutisk samtale. Eller det kan være en strategi, hvor man over tid vil forbedre kontakten til en person eller en gruppe. NADA bruges i relationsarbejdet i så forskellige steder som ved akutsamtaler, psykologklinikker, væresteder, gadeprojekter, bo- og opholdssteder og fængsler.

Eksempelvis har Hjulsøgård-fonden haft gode resultater med relationsarbejdet i Kriminalforsorgen blandt eksempelvis bander. Man har ligefrem et motivationsprogram bestående af NADA kombineret med samtaler. Andet eksempel er Projekt Menneske m. fl. i Vestre Fængsel, som er et projekt, som arbejder med den indsattes motivation og muligheder for at påvirke eget liv.

 

Værestedet for psykisk sårbare i Illulissat i Grønland. Borgerne kan sidde med uden at få nålebehandling og langsomt byde ind, når de føler sig klar.

Værestedet for psykisk sårbare i Illulissat i Grønland. Borgerne kan sidde med uden at få nålebehandling og langsomt byde ind, når de føler sig klar.