Terapi, indlæring, coaching og personlig udvikling

 

NADA bruges i stigende grad på skoler, uddannelses-organisationer og jobcentre. Det kan være for at øge fokusering og dæmpe stress samt eksamensangst.

Fokusering øges signifikant efter NADA (Kenneth Carters forsøg viser eksempelvis 39% forbedring af koncentration og 38% mindre angst efter behandling), hvorfor mange bruger NADA et par gange om ugen eller umiddelbart inden en samtale.

NADA fungere godt ved motivationsarbejde. Dette ses bl.a. ved motivationsprojekter i fængsler, produktionsskoler, mentorordninger m.m.

Man behøver ikke at gå i terapi for at bruge metoden. Mange får NADA f.eks. to gange om ugen for at støtte egen udvikling. Pårørende behandler ofte familiemedlemmer.

Livsstilsprojekter og højskoler er begyndt at bruge NADA, for at hjælpe kursisterne med at blive bedre til at træffe valg og holde en målsætning. Det samme ses i forbindelse med sport, hvor koncentration og opretholdelse af fokus og stress-håndtering er af betydning.

 

NADA kan gives til en hel klasse inden undervisningen startes. Hermed øges fokusering, koncentration og indlæring.

NADA kan gives til en hel klasse inden undervisningen startes. Hermed øges fokusering, koncentration og indlæring. Dette billede er fra Kenya 2012.