NADA Danmark

Medarbejdere og baggrund

NADA Danmark startede i 2000, da Lars Wiinblad blev certificeret som instruktør af Michael Smith. NADA-Danmark tilbyder kurser i øreakupunktur som supplerende  empowerment-metode ved afhængighed, psykiske problemer, stress, personlig udvikling og til at fremme recovery efter NADA-metoden. NADA-Danmark repræsenterer NADA i Danmark og underviserne er godkendte instruktører efter NADA´s standarder.

Gruppen af medarbejdere, som du vil møde på kurserne eller ved henvendelse på telefon eller mail, består af Lars Wiinblad, Mette Wiinblad, Bente Pedersen, Camilla Ottesen, Gitte Jerup, Marianne Sand, Marianne Lisborg, Gitte Hadsund, Pernille Fonnesbech-Sandberg, Anja Salmer, Steen Pilgaard Engelbrechtsen, Peter Stübe, Louise Jakobsen og Mikkas Darnell Lefevre.

Jette Bang og Sidse Juncker har sekretærfunktioner og står bl.a. for kurser, fakturering, bookning, korrespondance vedrørende kurser og regnskab.

 

Lars Wiinblad

Officiel Dansk NADA-instruktør samt NADA-ansvarlig i Danmark.

Sygeplejerske siden 1984 med bred erfaring i misbrugs- og psykiatrisk behandling. Har haft såvel undervisende som ledende ansættelser.
Er uddannet i klassisk kinesisk akupunktur og medicin, auriculoterapi (Fransk øreakupunktur), auriculomedicin samt flere andre former for akupunktur samt kinesisk urtemedicin. Har mere end 30 års klinisk erfaring i Kinesisk medicin og akupunktur. Siden 2000 har han desuden undervist misbrugsvejledere i abstinensbehandling og medicineducation i grunduddannelserne samt haft konsulentopgaver over hele landet.

Lars begyndte sammen med overlæge Jens Frydenlund i 1997 som de første i Danmark at anvende NADA-metoden i sundhedsvæsnet. Har siden 1999 undervist i flere former for akupunktur og lavet NADA-kurser på adskillige sygehuse og behandlingsinstitutioner over hele landet samt Grønland, Færøerne, Norge og Island.

Har fra 2002 til 2011 været skoleleder og underviser ved Skolen for Klassisk akupunktur i Roskilde, Skanderborg og Fredericia.
Freelance underviser ved andre akupunkturskoler og forfatter til flere bøger om akupunktur. Lars Wiinblad ansvarlig for NADA-Danmark

DSC_0367

 

Jette Bang

Jette er kursuskoordinator. Jette står bl.a.  for planlægning af kurser, kontakt udadtil i forbindelse med bookning, undervisere og samarbejdspartnere samt logistik på mange planer og er desuden vores webmaster. Jette arbejder til daglig som teknisk systemansvarlig i et teleselskab. Det er Jette, der skrives til, når man booker kurser på kontakt@nada-danmark.dk

 

 

Sidse Feldberg Juncker

Sidse er administrator og bogholder og tager sig af NADA-Danmarks administration i forskellige afskygninger. Hun varetager alt omkring bogholderi og regnskab og tager imod kursustilmeldinger på tilmelding@nada-danmark.dk. Sidse har i mange år arbejdet med bogføring, drift, kontakt, pleje og håndtering af medarbejdere, kunder, leverandører samt markedsføring. Sidse kan nås via bogholderi@nada-danmark.dk

 

Mette Lundbæk Wiinblad

Mette er NADA-instruktør. Sygeplejerske siden 1988. Siden arbejdet fortrinsvis på psykiatriske afdelinger samt på bosteder for unge.
Har anvendt NADA siden 1997 især ved aftrapning af benzodiazepiner, til psykiatriske patienter samt til unge med sociale og psykiatriske problemstillinger på opholdssteder. Udover at undervise og være socialt engageret med NADA laver Mette ofte NADA-faglig vejledning og supervision. Det er Mette, som svarer telefonen hos NADA-Danmark.

 

Bente Pedersen

Bente er NADA-instruktør. Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske og har været leder indenfor behandlingspsykiatrien i Silkeborg i 20 år. Har siden 2009 arbejdet målrettet med at implementere NADA-behandling i behandlingspsykiatrien – både i akutbehandling, dagbehandling og åbne grupper i lokalpsykiatrien. Har endvidere rigtig gode erfaringer med og været en drivkraft i at bruge NADA på tværs af de regionale og kommunale psykiatritilbud.

Har en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling fra 2009 , og har siden 2014 arbejdet selvstændig konsulent og underviser – især med fokus på at styrke borgerens ressourcer og ansvar og forebygge psykiske lidelser. Bente har stor indsigt i og brænder for mental sundhed og bæredygtig ledelse.

Er formand for frivilligforeningen NADA-Silkeborg, som tilbyder åben NADA-cafe 2 gange ugentlig. Der er mere end 20 frivillige, som alle er NADA-certificerede, som tilbyder NADA-behandlinger til symbolsk betaling.

 

Gitte Jerup

Gitte er NADA-instruktør. Plejehjemsassistent siden 1990 og har arbejdet de sidste 20 år i socialpsykiatrien.

Gitte har været mangeårig souschef og NADA-koordinator NADA på Lindegården I Roskilde. Siden 2006 har hun været med til at udvikle NADA-tilbuddet og starte en NADA-café op på institutionen. I dag arbejder Gitte målrettet med NADA hos beboere med svære psykiske lidelser, afhængighed samt borgere med dobbeltdiagnoser. Gitte Jerup har været underviser på de diplomgivende NADA-kurser siden 2012.

Som NADA-koordinator arbejdede hun gennem en årrække med at supervisere de forskellige enheder på Center Lindegården i Roskilde omkring implementering af NADA. Gitte er desuden organisator og aktiv i NADA-caféen i Holbæk, som er et gratis tilbud til alle borgere. Caféen har til huse i Røde Kors´ lokaler.

 

Gitte Jerup har været assisterende underviser på de diplomgivende NADA-kurser siden 2012.

 

Camilla Ottesen

Camilla er NADA–instruktør. Oprindeligt uddannet jordemoder, men har siden 2010 arbejdet særligt indenfor det specialiseret område socialpsykiatri og handicap ved Aalborg Kommune. Har siden 2012 arbejdet målrettet med implementering af NADA i socialpsykiatrien, og er en af drivkræfterne bag NADA som led i sundhedsordningen ved Fagcenter for socialpsykiatri. Camilla initierede NADA klinikken på Kraftværket sammen med Steen Pilgaard Engelbrechtsen i slutningen af 2012.

Er uddannet Oplevelsesorienteret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i Aarhus i 2010. Har en diplomuddannelse i ledelse fra UCN Act2learn i Aalborg. Samt en Master i Ledelse og Organisationspsykologi fra Aalborg Universitet. Er startet selvstændigt erhverv op fra januar 2022 – med fokus på organisationsterapeutisk praksis, supervision og individuel terapi. Camilla har stor indsigt i udviklingen af organisationer, og har blandt været leder og innovationsudvikler på det tværgående tilbud Fremdrift ved Aalborg Kommune samt leder af Center for udvikling og beskæftigelse.

 

Marianne Sand

Marianne er NADA-instruktør. Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Desuden kognitivt uddannet og systemisk familie-terapeut. Har en Master i Antropologi.

Bred psykiatrisk erfaring fra social psykiatri samt hospitalspsykiatri herunder det retslige speciale, voksen intensiv/lukket afdeling samt børn og unge.

Har i mange år været underviser og supervisor samt deltaget i opstart af psykiatriske afdelinger, arbejdsplads for sindslidende og implementering af specifik teoretisk fundering i retspsykiatrien.

Underviser og superviserer i Danmark og Grønland.

Har anvendt NADA som  distriktspsykiatrisk sygeplejerske i Grønland – både i individuelle forløb og åbne tilbud samt som akut krisehjælp i forbindelse med Tsunami i Uummannaq i 2017. Marianne er aktuelt ansat som klinisk specialist på 2 intensive psykiatriske afsnit. Her er NADA organiseret som et individuelt -og et gruppetilbud i metodekataloget.

 

 

Hanne Ravn

Hanne er NADA instruktør og har en baggrund som sygeplejerske. Hanne har i mange år været optaget af og undervist i meditaton og mindfulness og er certficeret MBSR mindfulnessinstruktør. Er derudover uddannet psykoterapeut, massageterapeut og naturterapeut. Hanne har igennem mange år været leder af daghøjskoleforløb for mennesker, der har været ledige eller sygemeldte med angst, depression, smerter og andre sygdomme. De seneste 12 år undervist på Social- og sundhedsskole sideløbende med selvstændig virksomhed. I sin selvstændige virksomhed afholder Hanne retreats, kurser i mindfulness og meditaton og tilbyder individuelle samtale forløb.

Hanne har anvendt NADA særligt for elever på Social-og sundhedsskolen, til klienter i forbindelse med samtalepraksis, til kursister på kurser og retreats og har medvirket til at starte NADA cafe i sit lokalområdet.

 

 

Pernille Fonnesbech-Sandberg

Pernille er NADA–assistent. Oprindeligt uddannet Socialrådgiver. Har arbejdet indenfor henholdsvis Kvindekrisecenter, Hospitalspsykiatrien, samt 17 år i Socialpsykiatrien under Helsingør Kommune, de fleste af årene som leder. NADA har siden 2002 været en integreret del af den samlede Socialpsykiatri i Helsingør.

Pernille har en Diplomuddannelse i Ledelse, er uddannet Life & Businesscoach, efterfølgende Stresscoach og er pt. ved at gennemføre en NLP Neuro Semantic practioner som især anvendes til at opløse negative tankemønstre.

Blev i 2018 selvstændig Stress- & Ledelsescoach hvor NADA indgår som understøttende indsats til forbedret performance og fokus, styrket indre resiliens, samt som stressforebyggende strategi.

 

Rebecca Viberg

Rebecca er NADA-assistent. Hun er uddannet kropsterapeutisk yogalærer.

Rebecca arbejder primært med selvudvikling, mental sundhed og stressreduktion gennem en række holistiske metoder for at finde indre ro gennem Viberg Yoga og Velvære. Hun kombinerer NADA med dynamiske metoder som bl. a. kundalini-teknikker, bars, gus sha, cupping, massage, fysisk træning m.m.

 

Mikkas Darnell 

Mikkas er NADA-assistent. Uddannet håndværker, arbejdet og undervist unge med alternative behov fra 1983 – 2000. ansættes i socialpsykiatrien, bliver souschef for et Socialpsykiatrisk bosted, stifter første gang bekendtskab med NADA i 2002, bliver leder af bostedet i 2004, starter nyt bosted op for unge socialpsykiatriske brugere, NADA er en del af dagligdagen på begge bosteder.

Mikkas Darnell Lefevre

 

Peter Stübe

Peter er NADA-assistent. Sygeplejerske og uddannet klassisk akupunktør hos Eckhard Bick i Århus. Derudover et suppleringskursus i øreakupunktur samt NADA. Peter har undervist på ungdomsskolen. Mest på en skole for utilpassede unge, men også for unge indvandrere. Arbejder pt. som sygeplejerske i hjemmeplejen. Peter er frivillig i NADA Silkeborg og har været med i dette sociale arbejde fra begyndelsen.

 

thumbnail_IMG_0999

 

Steen Pilgaard Engelbrechtsen

Steen er NADA-assistent. Pædagog, NLP Master Practitioner og Coach. Har tidligere i en årrække arbejdet med hjemløse og udstødte i Aalborg Kommune

De sidste 12 år har Steen været rehabiliteringsmedarbejder i Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg, på Rehabiliteringscollege Aalborg, som er et lærings- og aktivitetstilbud til sindslidende og psykisk sårbare.

Siden 2012 har Nada været et naturlig element i den rehabiliterende praksis på Rehabiliteringscollege. Som arbejdsmiljørepræsentant har Steen været med til at gøre Nada til en del af sundhedsordningen for medarbejdere i Fagcenter for Socialpsykiatri.

 

Gitte Hadsund

Gitte er NADA-assistent. Social- og sundhedsassist. Hun er indehaver og dagligleder af Jomfrubakken. Hun har i en årrække anvendt NADA som mentor, trivselsagent samt stress-, life- og business coach. Gitte har bred erfaring fra plejesektoren samt som leder. Hun har gennem 16 år været tilknyttet som censor på 9 SOSU-skoler.

 

 

Anja Selmer

Anja er NADA-assistent. Anne er uddannet SOSU assistent med 22 års erfaring. Hun stiftede selv bekendtskab med NADA i 2013, hvor Anja erfarede på egen krop, hvordan NADA kan lindre symptomer på stress og depression. Siden 2015 har Anja givet NADA under Frivilligcenter Tønder x 2 ugentligt. Har i foråret 2022 startet ”en rullende cafe” op i Tønder, hvor NADA-udøverne kører ud til brugere, som aktuelt er meget udfordrede og ikke kan møde op i den fysiske NADA-cafe.

Anja har tidligere oprettet en NADA-cafe for plejepersonale samt anvendt NADA til demente beboer på plejehjem.

Anja har også erfaring med at give NADA på Tønder Gymnasium op til eksaminer til elever med eksamensangst samt til støtte til udsatte elever, hvor NADA på skolen har været kombineret med samtaler og mindfulness.

 

Vibe Damgaard

Vibe er NADA-assistent, social-og sundhedsassistent samt pædagog.  Aktuelt arbejder Vibe som rusmiddelbehandler med socialt udsatte unge i ambulant regi, hvor dobbeltdiagnose og psykiatrinære problemstillinger er i fokus. Hun bruger hun NADA i sit daglige virke.

Vibe har erfaring med NADA i både større og mindre grupper. Hun underviser forældregrupper, hvor rusmiddelbrug har være omdrejningspunktet i forhold til ungebehandling.

Vibe har i en årrække deltaget i en NADA gruppe i Århus syd, hvor hun også arbejder på at få implementeret NADA i et boligområde.

 

Jens Frydenlund Nielsen

Metoden kom til Danmark i 1997 ved Lars Wiinblad og Speciallæge i Psykiatri Jens Frydenlund Nielsen. Sammen introducerede de NADA-metoden i psykiatrien – og sidenhen til andre specialer landet over. Jens har undervist i NADA ved bl.a. Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland og Lindevangen i Helsingør. Jens er særlig kendt for sit arbejde med og viden omkring medicinafhængighed, terapi og undervisning i den forbindelse. Jens er en vigtig inspirator og vejleder især hvad lægelige og medikamentelle emner angår.

Speciallæge i psykiatri Jens Frydenlund Nielsen

Kontakt

kontakt@nada-danmark.dk

NADA-ansvarlig

Lars Wiinblad
Kirkestien 19, Vallekilde
DK-4534 Hørve

Tlf.: 2326 4240
E-mail: kontakt@nada-danmark.dk