Velkommen til NADA-Danmark

– den officielle repræsentant for NADA i Danmark.

NADA-certificering og godkendte NADA-kurser fås kun gennem NADA-Danmark.

Hvad er NADA

NADA (National Acupuncture Dextoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-metoden som en “non for profit treatment”. NADA er en non-verbal metode med focus på recovery, empowerment samt personlig udvikling, som øger udbyttet af de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som supplement til anden behandling.

NADA er et non verbalt standardprogram udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital i South Bronx New York. Metoden er et direkte resultat af borgerrettighedsgruppers ønske om indflydelse på egen behandling i begyndelsen af 1970´erne. Det er 50 år siden aktivisterne besatte Lincoln Hospital for at kræve medindflydelse. Læs mere om NADA´s  dramatiske begyndelse her. Det kan desuden anbefales at se Mia Donovans dokumentarfilm om samme emne.

 

                                                                                                                                                  D. 10 november 1971 besatte borgerrettighedsgrupper Lincoln Hospital mht.                                                                                                                                                    at få indflydelse på deres egen behandling. Det skabte grunden for NADA.

 

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling. I dag kan man sige, at NADA er en vigtig indsats for at bedre trivsel og mental sundhed.

NADA er som udgangspunkt en gruppebehandling.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet. NADA er oprindeligt udviklet som en gruppebehandling, hvilket også giver de bedste resultater.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Filosofien i NADA er, at metoden kan gives af alle, hvor der er behov for det. Og til en pris hvor alle kan være med.

Michael Smith: “NADA er en samtale med sig selv”.

 

 

Michael Smith og den tidligere formand for NADA-USA Kenneth Carter, 2012

                      Michael Smith og præsidenten for NADA-USA                                                   psykiater Kenneth Carter ( omkring 2012)

Se liste over erfaringer med virkningen af NADA dokumenteret gennem en periode på 20 år her.

 

“Non for profit-treatment”

NADA er en “non for profit-treatment” forening, som blev grundlagt i USA på baggrund af metoden af et øreakupunktur- og behandlingsprogram, som blev udviklet på Lincoln Hospital i Bronx, New York i 1974 af psykiater Michael Smith og hans medarbejdere. NADA-metoden er et recovery-program og bruges som et supplement til den eksisterende behandling (komplementær metode). NADA-USA blev grundlagt i 1985 efter 11 års erfaringer med metoden i Bronx. Som det fremgår af foreningens logo er Traditionel Kinesisk Medicin en vigtig inspiration.

NADA har en social profil. Det er tanken, at behandlingen skal kunne udføres af alle og gives der, hvor behovet er. Dvs. både i krise og katastrofeområder, på gadeplan og institutioner. Faguddannede såvel som pårørende eller klienter kan lære metoden. En NADA-behandling skal kunne modtages af aller, der ønsker dette. Da NADA-metoden er et supplement og bør være tilgængelig for alle, må prisen være symbolsk.

NADA-USA vælger formand hver 6. år. Psykiater Libby Styut har udfyldt denne post siden 2012. Hun blev i 2020 efterfulgt af psykiater Ken Carter. NADAs grundlægger Michael Smith dødede 24. december 2017.

NADA-Spirit

NADA skal ikke opfattes som akupunktur. Det er recovery og empowerment. NADA er meget mere end punkterne. Hvis man som behandler går efter hurtige og smarte punkter med fokus på symptombehandling, er NADA ikke den rette metode. NADA er empowerment og drejer sig primært om den personlige proces. Symptombehandlingen er sekundær. Det er borgeren, der arbejder med sin egen kraft. Vores rolle som “behandlere” er at sætte sætte processen i gang, så borgeren kan finde indre ressourcer og værdier frem igen. Opleve på egen krop, at værdier og evner stadig er tilstede og dermed forandring en mulighed. Ydmyghed fra “behandlerens” side er en vigtig del af denne proces. NADA´s filosofi er, at alle skal kunne modtage og alle skal kunne lære metoden. Økonomi og sociale kår må ikke være en hindring.

Uddannelse

Et NADA-diplom kan kun udstedes af godkendte instruktører. Kurset er standardiseret for at møde internationale kvalitetskrav og leve op til NADA´s sociale filosofi og formålet med metoden. NADA-metoden er et recovery-program mere end det er akupunktur. For at understrege, at fokus ikke ligger på akupunktur kaldes en person, som har gennemført kurset i USA, for ADS (Acudetox Specialist). Formålet med NADA-metoden er, at den skal anvendes så snart behovet opstår og gerne inden anden behandling. Alle må lære metoden. Det er således ikke usædvanligt at brugere og pårørende til eksempelvis psykisk sårbare mennesker lærer metoden og bruger NADA i det civile liv.