Gennem årene har mange sendt os spørgsmål. I denne bjælke kan du finde svar på mange af spørgsmålene. Vi har valgt at beskrive forskellige områder og emner overordnet fremfor at skrive de specifikke svar, som ofte er af individuel karakter. Emner, som er behandlet andre steder på hjemmesiden, vil ikke være beskrevet her.

FAQ opdateres med jævne mellemrum.