Kombination med andre behandlinger

NADA-metoden er beregnet som supplement eller komplementær strategi. Metoden kan bruges som supplement til alle andre metoder. Dette gælder også akupunkturbehandlinger uanset akupunkturdiagnose og metode. Som regel kombineres NADA-behandlingen med samtaler, mindfulness, terapi, fobitræning, stresshåndtering, anger management osv. NADA-behandlingerne vil øge effekten af den primære behandling.

Kontraindikationer

Der er aldrig blevet indberettet alvorlige bivirkninger af NADA-behandling. Dr. Kenneth Carter har netop undersøgt indberettede bivirkninger i USA fra de sidste 40 år. Der er ingen på NADA-behandling. Alle kan modtage NADA uanset diagnose og medicinering. Man kan godt være psykotisk eller påvirket og modtage NADA. Klienten skal dog kunne samarbejde og være tryg omkring metoden. Det er vigtigt, at klienten vælger NADA til.

Vi behandler ikke børn under 7 år som NADA-udøvere, men henviser til en professionel behandler med uddannelse i børneakupunktur. Personer med blødersygdom bør heller ikke modtage NADA. Personer i antikoagulerende behandling kan dog udmærket modtage NADA. Se også NADA-metoden kap. 3 og 6.

NADA under graviditet

Metoden kan roligt bruges under graviditet. Som bekendt har NADA været brugt til gravide crack-brugere i mere end 20 år med rigtig gode erfaringer (vægtsøgning af ”small for date-børn” på 30%, færre abstinenser hos de nyfødte m.m.). Se f.eks. Ackerman og Raben.

NADA-punkterne rummer ingen risiko så længe den toniserende nåleteknik overholdes. Punkterne må selvfølgelig ikke behandles med elektroakupunktur. Dette gælder specielt Shen Men, som ligger i hofteområdet. Enkelte akupunkturpunkter kræver i visse tilfælde forsigtighed ved graviditet, men dette er ikke punkter, som anvendes ved denne metode.

Overgangsalder og hedeturer.

NADA virker ofte på overgangsalder, men ikke altid. Metoden virker generelt på varme i kroppen, hvorfor NADA også påvirker abstinenser, aggressiv adfærd og svær stress, som i Kinesisk Medicin er varmetilstande. Dette skyldes den gode Yin-styrkende (især Nyre Yin-styrkende) effekt. Beverly De Valois har også i 2007 beskrevet signifikant effekt af NADA på hedeture hos kvinder i behandling af brystcancer (hormon- og kemobehandling) sammenlignet med andre metoder herunder medicin. NADA virkede bedst.

NADA påvirker generelt ubalancer, som kommer af Yin-xu. Det være sig hedeture eller andre tilstande som søvnproblemer, stress, aggressioner, pms osv. NADA virker meget ofte på tilstande, som er stress-udløste, da stress over tid vil skabe Yin-xu tilstande i kroppen.

Når effekten synes at forsvinde over tid

Jo større forskel der er på Yin og Yang samt ved udtalt blokeret Qi, jo mere mærker klienten under selve behandlingen. Mange er rigtig glade for denne reaktion, fordi de i starten oplever en slags rus. Som klienten får det bedre, opleves rusen mindre, fordi der også sker en tonisering af Yin og stabilisering af Yang. Mindre opløsning af Qi giver også færre udsving biokemisk og mindre boost af signalstoffer. Man vil som regel opleve, at klienten har gjort fremskridt på en række områder (f.eks. sover bedre, oplever mindre angst, er mere stabil i hverdagen, mindre irritabel m.m.), selvom de mærker mindre i selve behandlingssituationen. Beskriv disse fremskridt og lad dem være argumentet og motivationen for fortsat behandling. Fokuserer vi som behandlere på rus-oplevelsen, efterligner vi jo bare en misbrugers adfærd. NADA-programmets sigte er at hjælpe klienterne med deres personlige proces.

Man kan starte forløbet med at forberede klienten på, at oplevelsen af behandlingen vil ændres på et tidspunkt. Samtidig skal man lave en aftale om at fortsætte i en given periode. Det er på dette tidspunkt klienten begynder at træffe beslutninger.

Michael Smith: “NADA viser den enkelte, hvad der er muligt for ham”