NADA anvendes i mange fængsler over det meste af verden og også i Danmark. Adskillige Danske fængsler har NADA repræsenteret i forebyggelses- og motivationsprogrammer. Eksempelvis Projekt Menneske samt Hjulsøgårdfonden i Statsfængslet Østjylland. Mange misbrugsbehandlere anvender desuden NADA-metoden i fængsler samt ambulante tilbud i Kriminalforsorgen, og flere arresthuse bruge NADA som konfliktreducerende redskab. NADA anvendes desuden i forbindelse med fodlænke.

Det er NADA-metodens kvalitet mht. at øge indsigt og kognitiv kapacitet, styrke indre grænser, dæmpe aggression og angst samt kunne udsætte behov og styre impulsiv adfærd, som kan hjælpe såvel borger som terapeut i at forebygge tilbagefald.

England er det land i Europa, hvor flest fængsler anvender NADA. Men også Norge, Finland, Sverige, Tyskland, Italien m. fl. bruger NADA i kriminalforsorgen.

USA har siden 1989 anvendt NADA i de såkaldte Drug Courts, hvor behandling kan vælges i stedet for fængsel. Flere programmer baseret på “restorative judgement” dukker op i disse år. Flere af disse implementerer også NADA. Se Patric Murphy´s video om restorative judgement.

 

Her ses Mette Wiinblad med Sheila Murphy, der gennem sit virke som dommer har ydet en helt særlig indsats over for kvinder med PTSD i de Amerikanske fængsler.

Udviklingen af Drug Courts fra 1990 kan i høj grad tilskrives Sheila Murphy´s indsats.