I denne bjælke beskrives kort nogle af de områder, hvor NADA-metoden hyppigst bliver anvendt.

Se liste over erfaringer med virkningen af NADA dokumenteret gennem en periode på 20 år.

Se også de mange inspirerende videoer om NADA og metodens muligheder her på siden.

 

NADA-metoden blev oprindeligt i 1974 udviklet til at afhjælpe afhængighed og behandle abstinenser samt symptomer hos primært dobbeltdiagnoseklienter som et led i deres behandling. Mange forbinder stadig NADA med afhængighed selvom indikationerne er blevet betydeligt flere i de sidste 30 år. I dag er indsats mod afhængighed kun en lille del af de mange sammenhænge, som NADA anvendes i. NADA kan beskrives som en vigtig strategi i mental sundhed.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske- og teraeutiske behandling på dette felt.

I andre lande ses det i flere tilfælde, at NADA-metoden anvendes som primære metode i abstinensbehandling.

NADA er et supplerende recovery- eller empowerment program. Metoden støtter personlig udvikling og fremmer brugen af egne ressourcer. Nøgleord: Mental sundhed og stress.

 

NADA reducerer stress hos reddere og ambulancepersonale.