En række psykiatriske afdelinger og ambulatorier anvender NADA-metoden. NADA kan eksempelvis bruges på psykiatrisk skadestue til at dæmpe angst, uro og abstinenser. Som regel anvendes metoden til at dæmpe aggressioner, ADHD-symptomer, depressivesymptomer, angst samt fremme søvn og indre ro. NADA kan i disse forbindelser anvendes af alle aldersgrupper uanset diagnose. Børn og unge reagerer som regel hurtigt på akupunktur.

På Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland blev forbruget af sove- og nervemedicin eksempelvis reduceret med 96,4% på åben afdeling. Samtidig så man et fald i forbruget af pn. medicin og antipsykotisk medicin. Samtidig sås et fald i genindlæggelser ved kontinuerlig behandling med NADA.

NADA er desuden et vigtigt supplement ved terapi, mindfulness og støttende samtaler.

Borgere uden psykiatriske diagnoser vil også kunne få hjælp til disse symptomer. NADA virker på de fysiologiske og emotionelle ubalancer, som skaber mange af de nævnte symptomer. Metoden er et supplement til behandlingen og retter sig mod symptomerne og ikke diagnoserne i sig selv.

Således kan angst og urolig adfærd også dæmpes hos ældre demente borgere. Demenshospitaler i Tyskland har i flere år haft NADA-grupper som en del af deres behandlings- og udredningstilbud.

 

Kontaktnetværket i Brøndby kommune. Her modtager Emil NADA.

Kontaktnetværket og familiebehandlingen i Brøndby kommune. Her modtager Emil NADA.

 

NADA er meget udbredt i social-psykiatrien. Her fokuseres på såvel recovery samt de enkelt symptomer, som NADA kan afhjælpe.

Metoden bruges mange sammenhænge. Eksempelvis gadesygeplejersker, ungeprojekter, blandt hjemløse, caféer, væresteder samt bosteder. Brugere kan lære at behandle hinanden ligesom flere pårørende ønsker at lære NADA, for at kunne hjælpe familiemedlemmer i det daglige.

Mange tilbud i socialpsykiatrien har været gode til at tilbyde deres brugere en vifte af muligheder for at modtage NADA. F.eks. i væresteder, akut-hjælp, stemmehøregrupper m.m.

Nogle steder er beboere og brugere selv med til at give NADA. Ofte mange behandlinger. Her viser Anetta nålebeholderen frem på Lindevangen.

Nogle steder er beboere og brugere selv med til at give NADA. Ofte mange behandlinger. Her viser Anetta nålebeholderen frem på Lindevangen.

Se film om NADA på Lindevangen i Helsingør.