Krise og traumebehandling

 

Dette område dækker både PTSD og mere dagligdags problemer samt livskriser.

NADA anvendes verden over i flygtningelejre, i katastrofeområder og krigszoner. Dette arbejde udføres som regel af frivillige og NGO´ere. NADA kan gives inden borgeren er set af eksempelvis læge eller psykolog.

Tyfonen i Philippinerne 2013

Tyfonen i Philippinerne i 2013. De lokale bor på en fodbolderena, hvor de modtager NADA.

 

I Danmark er der adskillige eksempler på, at NADA bruges til traumatiserede flygtninge. Det kan være RCT-centre, flygtningecentre, frivilligt arbejde, støttegrupper, væresteder, social-psykiatri m.m. Denne udvikling er stigende. For blot få år siden var det kun, når de blev visiteret til et center for afhængighed, at traumatiserede mennesker kunne få hjælp med NADA-metoden.

Mange psykoterapeuter, psykologer og hypnoterapeuter anvender NADA forud for samtale eller behandling for at øge effekten af deres behandling. Tilbagemeldingerne er typisk, at effekten af samtalerne forbedres markant. Klienten kommer hurtigere frem til væsentlige temaer, benægtelse, angst og gardering er mindre.

Det har afgørende betydning, at metoden er enkel, hurtig og ikke kræver verbal kommunikation inden nålene sættes. Desuden skal borgeren ikke klæde sig af eller blotte sig. Da nålene sættes i øret, er de ikke synlige for modtageren. Selve behandlingen er meget billig og kan tilbydes, der hvor problemerne er.

Denne enkelthed kombineret med, at lokale hurtigt kan oplæres, gør NADA attraktiv for hjælpeorganisationer. I USA har NADA eksempelvis et samarbejde med Røde Kors.

 

Janet Paredes behandler ofre for den seneste tyfon i 2013.

Janet Paredes behandler ofre for den seneste tyfon i 2013.