Medicinhåndtering og afhængighed

NADA blev i starten især brugt til at reducere vanedannende medicin af benzodiazepin-typen samt reducere brugen af antipsykotisk medicin. NADA er en god metode til at reducere eller nedtrappe sove- og nervemedicin. På Amtshospitalet i Nykøbing reduceredes forbruget med 96,4 % på åben afdeling. Samtidig så man et spontant fald i forbruget af antipsykotisk medicin, da mange patienter havde betydelig mindre angst som følge af reduktionen af sove- og nervemedicin.

Siden har mange brugt NADA til netop denne medicingruppe. Både på misbrugscentre og i socialpsykiatrien. Mange steder nedsættes forbruget af pn-medicin (medicin efter behov) markant.

Lindevangen i Helsingør er et af de bosteder, som har haft særlig fokus på af nedbringe forbruget af sove- og nervemedicin bl.a. ved hjælp af NADA. De har vist, at det er muligt stort set at fjerne den afhængighedsskabende medicin helt.

Benzo-rådgivningen under SIND, som gør en særlig indsats på dette område bl.a. med rådgivning og telefonservice, bruger ofte NADA i deres grupper samt individuelle tilbud.

Borgere, som lærer sig NADA, gør det i høj grad for at hjælpe pårørende netop med medicinafhængighed.

Neuroleptika og antidepressiva

I de senere år er der kommet megen fokus på forbruget af antipsykotisk medicin samt antidepressiva typisk de nye typer som SSRI. Mange bruger NADA som støtte i en nedtrapning.

Dette gælder også i medicin-edukation, hvor borgeren lærer at håndtere den ordinerede medicin bedst muligt og undgå overmedicinering eller hyppige medicin-skift. NADA-metoden er således en god støtte, når lægen reducerer dosis eller antal af præparater. Denne proces kan være både svær og langvarig.

 

Ansatte og borgere modtager ofte NADA sammen, hvilket hjælper mange med at holde motivationen, når abstinenser og trang melder sig.

Ansatte og borgere modtager ofte NADA sammen, hvilket hjælper mange med at holde motivationen, når abstinenser og trang melder sig (her Signe, Peter og Mark i kontaktnetværket i Brøndby).

 

Socialstyrelsen fremhævede NADA ved deres kampagne for medicin-edukation i 2012-2013, som en af de mest anvendte komplementære strategier.