Flere special- og produktionsskoler er begyndt at give de unge NADA inden timerne starter for at øge ro og skabe et bedre miljø for indlæring. Dette gælder bl.a. skoler for unge med eksempelvis ADHD eller andre sårbarheder, der har svært ved at koncentrere sig, når de er på skolebænken.

Andre eksempler kan være undervisning i eksterne behandlingstilbud og motivationsgrupper i Kriminalforsorgen.

FOA-klubben i Århus har bl.a. et team, der hjælper med at håndtere eksamensangst hos medlemmerne inden eksamen. Og NADA bruges også inden eksempelvis tjenestelige samtaler eller tilsvarende situationer præget af stress.

NADA gives også nogle steder til de studerende bl.a. i samarbejde med bl.a. jobcentret til stress, manglende selvtillid og eksamensangst.

ZBC Ringsted, som huser en lang række ungdomsuddannelser, anvender NADA fast to gange om ugen fortrinsvis til eksamensangst og hjælp til koncentration og øget fokus. ZBC Ringsted har et tæt samarbejde med bl.a. social-psykriatrien, som er i vejledningen en gang om ugen og visiterer de unge til NADA forløb hos ZBC.

NADA-kursus i Århus under FOA-klubben

NADA-kursus i Århus under FOA-klubben

 

I Danmark bruges NADA som støtte til voksenundervisning. Enkelte steder er man begyndt i samarbejde med forældre at tilbyde metoden til børn. I andre dele af verden har dette længe været almindeligt.

I Danmark bruges NADA som støtte til voksenundervisning. Enkelte steder er man begyndt i samarbejde med forældre at tilbyde metoden til børn. I andre dele af verden har dette længe været almindeligt.

 

Personer som arbejder med coaching, supervision eller er mentor bruger NADA til at øge fokus og indlæring hos klienten forud for samtaler, vejledning og øvelser. Denne erfaring bekræftes af en undersøgelse udført på psykiatrisk afdeling i Carolina af Kenneth Carter, som  viser en forbedret koncentration på omkring 39% efter en NADA-behandling.

Flere sportsfolk udnytter også den større fokusering og koncentration, som NADA kan give dem. Trænere på eliteplan i Danmark er begyndt at anvende NADA i deres coaching af udøverne.