Published On: 17. maj 2014|Categories: Behandling, Faglige, Opslagstavlen, Socialt arbejde|

Få NADA på sociale vilkår. Find din NADA-udøver og NADA-cafe her hos os i vores netværk “Find en NADA-udøver”.

Oplysningerne behandles i henhold til loven om persondata á 25. maj 2018, og kan altid ændres eller slettes via mail.

Alle på listen har afgivet deres oplysninger vedrørende priser og kontaktinformationer med samtykke.

 

NADA bør være for alle uanset økonomisk formåen. Dette har altid været NADA´s sigte grundliggende tanke siden foreningen blev grundlagt i 1985.

NADA er en komplementær metode, der normalt gives til at understøtte anden behandling. NADA er en forening med socialt sigte. Det er ikke NADA´s mening, at behandlere skal tage deres normale honorar for behandlingen. NADA er en recoverymodel. Når en behandler bruger NADA´s navn forventer vi, at der er et socialt engagement fra behandlerens side, så alle der har brug for det kan modtage NADA som hjælp til selvhjælp.

Her på siden vil vi fremover udbygge en liste over personer, som ønsker at give NADA til andre med et socialt aspekt. Alle NADA-udøvere kan tilmelde sig. Det kræver blot, at man har lyst til at have en gruppe med jævne mellemrum, hvor den enkeltes betaling er af symbolsk karakter.

Denne model kaldes i USA for “Working Class Acupuncture” eller “Community setting”. Idéen med at tilbyde regelmæssig men billig behandling med fokus på at stabilisere stammer fra Portland. NADA passer fint til denne model, da NADA er en standardiseret og gruppebaseret metode. Det har vist sig, at mange mennesker, som aldrig ellers ville søge behandling med akupunktur, kan hjælpes på denne enkle måde. Det tager ikke behandleren mange minutter at sætte nålene, og borgerne er indforståede med, at der ikke er tilknyttet samtaler eller andre tilbud. Det drejer sig om at slappe af og finde ro. Det har vist sig, at denne model er ideel for mange borgere, som eksempelvis har stress eller angst, tidligere har været indlagt, har afsluttet behandling, er i krise eller arbejder med deres personlige udvikling.

Mange behandlere har en ledig time eller to i løbet af ugen. Tanken er, at dette tidsrum kan bruges til at hjælpe andre. Indsatsen er ikke tidskrævende, og behandleren kan have andre gøremål, mens gruppen sidder med nålene. Alle der er certificerede NADA-behandlere kan deltage. Interesserede kan henvende sig til os.

Vi vil ikke sætte en ramme for betaling, men der skal være en social profil for at være på behandlerlisten her på siden. Vi henstiller til, at udøveren holder prisen lav. Gruppebehandling vil derfor ofte være en god ide. Tager man over kr. 150,00, er det ikke muligt at være på listen.

Spred meget gerne viden om vores netværk på de sociale medier.

Seneste nyt

Arkiv

Kategorier