Published On: 30. maj 2016|Categories: Dokumentation, Faglige, Opslagstavlen, Psykiatri, Socialt arbejde|

Socialstyrelsen søsatte i 2012-2013 en kampagne omkring medicin-edukation. Styrelsen lavede blandt meget andet et inspirationskatalog, hvor man kan læse om NADA´s rolle i forbindelse med komplementære strategier ved medicin-edukation. NADA fremhæves som den mest anvendte metode ved medicin-edukation sammen med motion. Det er tanken at hjælpe borgerne til en bedre håndtering af deres medicin. Hele inspirationskataloget kan bestilles hos Socialstyrelsen.

Ønsker man det fulde katalog, fås det hos Socialstyrelsen.

Seneste nyt

Arkiv

Kategorier