Published On: 29. januar 2017|Categories: Faglige, Kriminalforsorg, Opslagstavlen, Stress|

Flere arresthuse i Danmark anvender NADA. I de senere år er også fængselsbetjente begyndt at bruge metoden som en del af relationsarbejdet med de indsatte bl. a. til at afhjælpe stress, forebygge konflikter og nedsætte forbruget af p.n. medicin. Fængselsfunktionæren har netop trykt en artikel om NADA i Køge Arrest. Læs artiklen.

Foto: Kristian Westfall.

Post Image

Seneste nyt

Arkiv

Kategorier