NADA på Neonatal afdeling

På Ålborg sygehus har personalet på neonatalafdelingen et NADA-tilbud til de nybagte forældre. Mange af forældrene føler sig pressede og har symptomer på stress. NADA er en kærkommen hjælp til denne gruppe. NADA tilbydes både under indlæggelsen samt ambulant. Læs sygeplejerskernes beskrivelse af projektet.