I denne bjælke finder du information om baggrundslitteratur – herunder videoer og podcasts. Listerne er ikke fuldkomne, men giver et billede. Man kan henvende sig til NADA-office (acudetox.com), hvis man er interesseret i diverse rapporter og mere specielle artikler. Særlig anbefalesværdig er alle tre hæfter af Claudia Voyles og Laura Cooley “Some Lessons Learnes” samt alle hæfter samt artikler ag Michael Smith.

Bjælken dokumentation er en generel oversigt for dem, der har brug for dette. Listen her er ikke komplet men giver et overblik omkring de forskellige områder, som NADA dækker. Listen beskriver flere af de artikler som er nævnt på selve litteraturlisten “litteratur og studier”, som findes i bjælken nedenfor.

Endelig vil vi med jævne mellemrum lægge artikler ud i den sidste bjælke “Artikler og publikationer”.