NADA Danmark

 NADA Danmark

Undervisere og baggrund

NADA Danmark startede i 2000, da Lars Wiinblad blev certificeret som instruktør af Michael Smith. NADA Danmark tilbyder kurser i øreakupunktur som supplerende  empowerment-metode ved afhængighed, psykiske problemer, stress, personlig udvikling og til at fremme recovery efter NADA-metoden. NADA Danmark repræsenterer NADA i Danmark og underviserne er godkendte instruktører efter NADA´s standarder.

Gruppen af undervisere består af Lars Wiinblad, Mette Wiinblad, Bente Pedersen, Mikkas Darnel Lefevre, Gitte Jerup, Marianne Sand, Steen Pilgaard Engelbrechtsen, Peter Stube og Louise Jakobsen. På de åbne kurser i Vedsted og Mariager deltager underviser desuden Åge Hansen og Gitte Hadsund.

Lars Wiinblad

Officiel Dansk NADA-instruktør samt NADA-ansvarlig i Danmark.

Sygeplejerske siden 1984 med bred erfaring i misbrugs- og psykiatrisk behandling. Har haft såvel undervisende som ledende ansættelser.
Er uddannet i klassisk kinesisk akupunktur og medicin, auriculoterapi (Fransk øreakupunktur), auriculomedicin samt flere andre former for akupunktur samt kinesisk urtemedicin. Har mere end 25 års klinisk erfaring i Kinesisk medicin og akupunktur. Siden 2000 har han desuden undervist misbrugsvejledere i abstinensbehandling og medicineducation i grunduddannelserne samt haft konsulentopgaver over hele landet.

Begyndte sammen med overlæge Jens Frydenlund i 1997 som de første i Danmark at anvende NADA-metoden i sundhedsvæsnet. Har siden 1999 undervist i flere former for akupunktur og lavet NADA-kurser på adskillige sygehuse og behandlingsinstitutioner over hele landet samt Grønland, Færøerne, Norge og Island.

Har fra 2002 til 2011 været skoleleder og underviser ved Skolen for Klassisk akupunktur i Roskilde, Skanderborg og Fredericia.
Freelance underviser ved andre akupunkturskoler og forfatter til flere bøger om akupunktur.

DSC_0367

Lars Wiinblad ansvarlig for NADA Danmark

Jens Frydenlund Nielsen

Metoden kom til Danmark i 1997 ved Lars Wiinblad og Speciallæge i Psykiatri Jens Frydenlund Nielsen. Jens Frydenlund Nielsen har undervist i NADA ved bl.a. Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland og Lindevangen i Helsingør. Jens er særlig kendt for sit arbejde med og viden omkring medicinafhængighed og undervisning i den forbindelse.

Speciallæge i psykiatri Jens Frydenlund Nielsen

Speciallæge i psykiatri Jens Frydenlund Nielsen

Mette Lundbæk Wiinblad

Sygeplejerske siden 1988. Siden arbejdet på psykiatriske afdelinger samt på bosteder for unge.
Har anvendt NADA siden 1997 især ved aftrapning af benzodiazepiner, til psykiatriske patienter samt til unge med sociale og psykiatriske problemstillinger på opholdssteder. Udover at undervise laver Mette ofte faglig vejledning og supervision mht. NADA.

Dommer Shiela Murphy og Mette ved Internationale NADA-konference i Dublin 2011

Mette (th) sammen med dommer Sheila Murphy.

Bente Pedersen

Er specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske og har været leder indenfor behandlingspsykiatrien i Silkeborg i 18 år. Har siden 2009 arbejdet målrettet med at implementere NADA-behandling i behandlingspsykiatrien – både i akutbehandling, dagbehandling og åbne grupper i lokalpsykiatrien. Har endvidere rigtig gode erfaringer med at bruge NADA på tværs af de regionale og kommunale psykiatritilbud.

Har en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling fra 2009 , og har siden 2014 arbejdet selvstændig konsulent og underviser – især med fokus på at styrke borgerens ressourcer og ansvar og forebygge psykiske lidelser.

Er formand for frivilligforeningen NADA-Silkeborg, som tilbyder åben NADA-cafe 2 gange ugentlig. Der er 22 frivillige, som alle har NADA-uddannelsen, som tilbyder NADA-behandlinger til 25 kr.

Gitte Jerup

Er uddannet plejehjemsassistent i 1990 og har arbejdet de sidste 20 år i socialpsykiatrien.

Gitte er souschef og NADA-koordinator NADA på Lindegården I Roskilde. Siden 2006 har hun været med til at udvikle NADA-tilbudet og starte NADA-café op på institutionen. I dag arbejder Gitte målrettet med NADA hos beboere med svære psykiske lidelser, afhængighed samt borgere med dobbeltdiagnoser. Gitte Jerup har været assisterende underviser på de diplomgivende NADA-kurser siden 2012. Varetager i dag undervisningen selv.

Som NADA-koordinator arbejder hun med at supervisere de forskellige enheder på Center Lindegården omkring implementering af NADA. Eksempelvis afholder hun tre timers NADA-opdateringskurser for uddannede NADA folk på Center Lindegården.

Gitte Jerup har været assisterende underviser på de diplomgivende NADA-kurser siden 2012.

Marianne Sand

Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske. Desuden kognitivt uddannet og systemisk familieterapeut. Har en Master i Antropologi.

Bred psykiatrisk erfaring fra social psykiatri samt hospitalspsykiatri herunder det retslige speciale, voksen intensiv/lukket afdeling samt børn og unge.

Har i mange år været underviser og supervisor samt deltaget i opstart af psykiatriske afdelinger, arbejdsplads for sindslidende og implementering af specifik teoretisk fundering i retspsykiatrien.

Underviser og superviserer i Danmark og Grønland.

Har anvendt NADA som  distriktspsykiatrisk sygeplejerske i Grønland – både i individuelle forløb og åbne tilbud samt som akut krisehjælp i forbindelse med Tsunami i Uummannaq i 2017. Marianne er aktuelt ansat som klinisk specialist på 2 intensive psykiatriske afsnit. Her er NADA organiseret som et individuelt -og et gruppetilbud i metodekataloget.

Mikkas Darnell 

Uddannet håndværker, arbejdet og undervist unge med alternative behov fra 1983 – 2000. ansættes i socialpsykiatrien, bliver souschef for et socialpsykiatrisk bosted, stifter første gang bekendtskab med NADA i 2002, bliver leder af bostedet i 2004, starter nyt bosted op for unge socialpsykiatriske brugere, NADA er en del af dagligdagen på begge bosteder. Er assisterende træner og underviser.

Mikkas Darnell Lefevre

Peter Stübe

Peter er 51 år gammel og uddannet klassisk akupunktør, hos Eckhard Bick i Århus. Derudover et supplerings kursus i øreakupunktur. Peter har undervist på ungdomsskolen. Mest på en skole for utilpassede unge, men også for unge indvandrere. Arbejder pt. som sygeplejerske i hjemmeplejen. Peter er frivillig i NADA Silkeborg og har været med i dette sociale arbejde fra begyndelsen.

thumbnail_IMG_0999

Steen Pilgaard Engelbrechtsen

Uddannet pædagog. desuden NLP Master Practitioner og Coach. Har tidligere i en årrække arbejdet med hjemløse og udstødte i Aalborg Kommune

De sidste 12 år har Steen været rehabiliteringsmedarbejder i Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg, på Rehabiliteringscollege Aalborg, som er et lærings- og aktivitetstilbud til sindslidende og psykisk sårbare.

Siden 2012 har Nada været et naturlig element i den rehabiliterende praksis på Rehabiliteringscollege. Som arbejdsmiljørepræsentant har Steen været med til at gøre Nada til en del af sundhedsordningen for medarbejdere i Fagcenter for Socialpsykiatri.

Louise Jakobsen

Louise er uddannet Social og Sundhedsassistent samt Pædagog. Arbejder aktuelt som selvstændig pædagogisk konsulent med neuropædagogisk- og fysisk træning samt sanseintegration, hvor hun bruger NADA i arbejdet med både børn og voksne.

Louise har arbejdet med NADA i behandling af afhængighed herunder afvænning af medicin samt nedbringelse af tvang på psykiatrisk afdeling. Hun har erfaring fra opholdssteder samt akut psykiatri med ansættelser åbne og lukkede psykiatriske afdelinger i Roskilde, Vordingborg og Slagelse.

Gitte Hadsund

Gitte er indehaver og dagligleder af Jomfrubakken. Hun har i en årrække anvendt NADA som mentor, trivselsagent samt stress-, life- og business coach. Gitte har bred erfaring fra plejesektoren social og sundhedsassistent samt som leder. Hun har gennem 16 år været tilknyttet som sensor på 9 SOSU-skoler.

Kontakt

kontakt@nada-danmark.dk

NADA-ansvarlig

Lars Wiinblad
Trønninge By 8
4420 Regstrup
Tlf.: 2326 4240
E-mail: kontakt@nada-danmark.dk