Socialstyrelsen fremhæver NADA

Socialstyrelsen søsatte i 2012-2013 en kampagne omkring medicin-edukation. Styrelsen lavede blandt meget andet et inspirationskatalog, hvor man på side 3 kan læse om NADA´s rolle i forbindelse med komplementære strategier ved medicin-edukation. Det er tanken at hjælpe borgerne til en bedre håndtering af deres medicin. Hele inspirationskataloget kan bestilles hos Socialstyrelsen. Her er Socialstyrelsens korte version (Læs denne).

Ønsker man det fulde katalog, fås det hos Socialstyrelsen.