Diplomgivende NADA-kurser

Diplomgivende NADA-kurser

Godkendte og kompetencegivende NADA-kurser fås kun gennem NADA-Danmark.

Liste over kommende kurser ses nedenfor på denne side.

Vores NADA-kurser er godkendt af Told og Skat som kompetencegivende og derfor momsfri. NADA-bevis efterspørges i stigende grad ved ansættelser og job-portaler under forudsætning af, at der er tale om et godkendt diplomgivende NADA-kursus udført af godkendte instruktører fra NADA Danmark, som er NADA USA og NADA International´s repræsentant i Danmark.

Vi afholder NADA kurser ved Kirke Hyllinge, Mariager samt i Vedsted (Haderslev). Se beskrivelse af stederne længere nede på denne side.

Kurser kan også afholdes lokalt eksempelvis på en arbejdsplads. Prisen er her en anden og lavere end nedenfor nævnt. Kontakt os gerne for nærmere aftale.

NADA-kurserne er åbne for alle interesserede. Deltagerne behøver ikke at have kendskab til akupunktur i forvejen. Kurserne er anerkendt af NADA-International og NADA-USA, da NADA-Danmarks kurser udføres af godkendte instruktører. NADA-kurset giver mulighed for at benytte NADA-akupunktur internationalt.

NADA-kurset varer fire dage. Den fjerde kursusdag, som afslutter NADA-kurset, vil typisk ligge efter en tre måneders træningsperiode. Tidligere kursister, som ikke har brugt metoden i nogen tid, kan fremover udmærket deltage på en af disse dage eller komme med på NADA-kursets fjerde dag i fremtiden mhp. ”brush up”.

Tilmelding sker ved at sende en mail til kontakt@nada-danmark.dk

Der undervises fra 9-17.

OBS ændring mht. undervisningstidspunkt. Fra 1. august 2020 undervises der fra kl. 8.30-16.30 på alle nedenstående kurser.

Pris for alle fire dage: kr. 4.700,-  inklusiv kursusmateriale, NADA-bog samt morgenmad, kaffe/the, frugt, grønt og eftermiddagskage.

Her er NADA-kurser, som er åbne for alle:

NADA-kurser 2020

 

17-19/8 + 2/10       Kirke Hyllinge v/Roskilde                   Ingen pladser

24-26/8 + 1/10       Kirke Hyllinge v/Roskilde                   Ledige pladser

24-26/8 + 27/11     Mariager                                                 Ingen pladser

31/8-2/9 + 26/11    Mariager                                                 Ingen pladser

31/8-2/9 + 10/12    Kirke Hyllinge v/Roskilde                   To pladser

7-9/9 + 10/12          Mariager                                                 Ledige pladser

7-9/9 + 12/11           Vedsted                                                    Ingen pladser

21-23/9 + 17/12      Kirke Hyllinge v/Roskilde                   Ledige Pladser

21-23/9 + 5/11           Vedsted                                                    Ledige pladser

4. dage på igangværende kurser eller brush-up for tidligere kursister
 

 

En enkelt 4. dag som brush-up koster kr. 1.000,- (såfremt der er plads) Skriv til os for plads.

Kommende 4. dage ses under de ovenstående kurser.

I Danmark er NADA-metoden i Told og Skat godkendt som kompetencegivende undervisning, men kun når kurset afholdes af godkendte NADA-instruktører under NADA-Danmark. Kurserne er derfor fritaget for moms.

Yderligere information kan fås på telefon 23264240.

Undervisningssteder

Sjælland:

Kirke Hyllinge.

Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge. Billig overnatning på centret er mulig og kan anbefales, kontakt Polaris Centret direkte.

www.polariscentret.dk

Jylland:

Vojens (Vedsted):

Vedsted Landbohjem. Tøndervej 73, Vedsted, 6500 Vojens.
Overnatning på Landbohjemmet er muligt. Der er et begrænset antal værelser, så bestil i god tid. Et værelse koster 300,00 kr. pr. overnatning. Du skal selv medbringe hovedpude, dyne, sengelinned og håndklæder, eller du kan leje det for 50 kr. pr. overnatning. Bestil værelset inden ankomst på Landbohjemmet hos Åge Hansen på tlf. 23605635.

www.vedstedlandbohjem.dk

Jylland:

Mariager:

Jomfrubakken (kursussted og Bed and Breakfast). Man kan overnatte i dejlige omgivelser. Hadsundvej 38, 9550 Mariager tlf. 23290903. hadsund4@mail.dk

www.jomfrubakken.dk

 

 

Diplomgivende grundlæggende åbne NADA-kursus (4 dage/30 timer samt praktik)

Kurset indeholder en grundig indføring i NADA-akupunktur og hvordan denne behandlingsform anvendes. Såvel orientalske som moderne medicinske forklaringsmodeller gennemgås med henblik på at forklare NADA-metodens virkning. Metodens mange indikationer gennemgås.

Kurset lægger især vægt på NADA som en recovery-metode, som hjælper med stabilitet og indlæring. Kursisten vil efter kurset have lært at kunne anvende metoden i praksis.

Akupunkturkendskab er ikke en forudsætning for deltagerne. Deltagerne skal træne stikteknik på hinanden. Kursisterne skal deltage i hele undervisningen for at få diplom.

Kurset henvender sig især til misbrugsbehandlere, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, behandlere generelt, psykiatrisk personale, læger o.a.

Men andre interesserede kan udmærket deltage. Dette gælder også brugere, pårørende og personer i øvrigt uden medicinsk baggrund.

NADA-metoden skal opfattes som et supplement til anden behandling. NADA-metoden er beregnet til at indgå i et samspil med anden relevant behandling og fungerer bedst i denne sammenhæng.

Al undervisningsmateriale er på dansk.

 

IMG_4921

Polariscentret store sal “Solen”. Her afholdes regelmæssigt NADA-kurser.

Polariscentret i Kr. Hyllinge - et hyggeligt sted

Polariscentret ved Kirke Hyllinge.

Kursusindhold 

1. dag:

 • Kort indføring NADA og øreakupunkturens historie metode.
 • Materialelære og stikteknik mhp. NADA-behandling (kursisterne stikker i et gummiøre ‏.
 • NADA´s anvendelsesmuligheder samt de vigtigste indikationer.
 • Ørets opbygning og anatomiske kendetegn, akupunkturpunkters opbygning m.m.‏
 • Metoder til lokalisering af punkterne.
 • Forholdsregler ved NADA-behandling: Kontraindikationer m.m.

Forberedelse til 2. dag: 

Øv stikteknik hjemme på en forsøgsperson eller i stearinlys, et læderbælte eller lignende.

Øv dig i at se ørets anatomiske kendetegn på et eller flere ører.

2. dag:

 • NADA-metoden forklaret ud fra henholdsvis moderne medicin samt Traditionel Kinesisk Medicin/TCM.
 • NADA som en afbalancerende, Yin- og Nyrestyrkende metode.

 Forberedelse til 3. dag: 

 Øv stikteknik hjemme på en eller flere forsøgspersoner. Lokaliser alle de gennemgåede punkter – gerne på flere personer.

 3. dag:

 • Punkters virkninger og funktioner. Herunder emotioner.
 • Filosofien bag NADA – ”NADA Spirit”.
 • NADA-protokollen – En beskrivelse af NADA-metoden, som den bl.a. har været praktiseret på Lincoln Recovery Center siden 1970’ erne.
 • Rammer for NADA-behandling: Hvordan organiseres behandlingen? hvor ofte? hvor længe? information til klient og samarbejdspartnere m.m.
 • Introduktion til implementering og dokumentation.
 • Læseplan udleveres og individuel opgave aftales.

Forberedelse til 4. dag:

Læs undervisningsmaterialet. Træn alle punkter så ofte du kan og observér flere forskellige ører mhp. anatomiske kendetegn og lokalisering af punkterne. Udfør mindst 20 behandlinger. Lav gerne klientforløb over flere uger. Øv dig i rytme og tempo, når du behandler.

Lav den opgave, som du har valgt (se læseplan).

Notér eventuelle problemer og spørgsmål og medbring dem til 4. dagen. Du er også velkommen til at medbringe en kort klienthistorie, som har været særlig problematisk eller inspirerende.

    4. dag:

 • Opsamling og spørgsmål fra træningsperioden.
 • Filosofien bag NADA-modellen uddybes: Psykiske aspekter af akupunkturpunkterne, afbalancering og stabilisering.
 • Implementering og registrering: Strategier mhp. størst udbytte af NADA-metoden.
 • Anvendelse af NADA-modellen som supplement til eksisterende behandling i udvalgte indsatsområder: F.eks. PTSD, søvnproblemer, angst, aggressive impulser, abstinenser, ADHD, spiseforstyrrelser m.m. alt efter kursisternes behov (her tages udgangspunkt i kursisternes erfaringer fra praktikperioden).
 • Ørekugler som supplerende behandling til NADA-modellen.
 • Afrunding og afslutning af NADA-kurset. NADA-diplom udleveres.

Indholdet af de fire dage er vejledende og kan variere lidt alt efter kursisternes forudsætninger.

 

Ekstrapunkter

Ekstrapunkterne, som vi af of til anvender i forbindelse med svære akutte symptomer, hvor medicin ikke har effekt, er ikke en del af NADA-kurset. Punkterne er ikke en del af NADA-metoden og anbefaler som udgangspunkt ikke at de anvendes (se også supplerende kurser i denne bjælke).

Ekstrapunkterne kan læres på et separat kursus efterfølgende, hvis kursisten skulle have behov for det. I langt de fleste tilfælde er der ikke brug for supplerende punkter. Suppleringskurset vil give en grundig indføring i ekstrapunkterne, så de kan anvendes sikkert og effektivt. En forudsætning er, at den behandlingsansvarlige ledelse finder punkterne vigtige for det daglige akut-arbejde. Formål og rammer vedrørende punkterne skal være beskrevet i afdelingens vejledning og metodekatalog. Nærmere information findes i denne bjælke under “Supplerende kurser”.                                                     

IMG_4922

NADA-kursus på Polariscentret, Danmark

IMG_4952-1

NADA-kursus i Kenya med Megan Yarberry og Beth Cole

IMG_3853

NADA-kursus i Philippinerne

 Et NADA-kursus er grundliggende det samme uanset kultur og land.